Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-05-24

Synpunkter på Smögenlax?

SFPO har getts möjlighet att lämna synpunkter på Smögenlaxs ansökan om tillstånd till:

- landbaserad fiskodling med tillhörande slakteri och beredning;

- uttag av grundvatten;

- uttag av havsvatten; samt

- nedläggande av sjöförlagda ledningar i havet utanför Kungshamn, Sotenäs kommun.

Om någon medlem har synpunkter härom så kontakta kansliet!
Arkivet.

Du är här:   Nyheter