Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-18

Tar opp kampen mot spøkelsene

Onsdag ble det nordiske fellesprosjektet «Clean Nordic Oceans» dratt i gang, med mål om om redusere faren for såkalt spøkelsesfiske i havområdene.

De nordiske landene etablerer nå en felles plattform for å bekjempe spøkelsesredskaper i havområdene.

- Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for «ghost fishing», forsøpling av havet og øke gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske, melder Fiskeridirektoratet.

Samlet i København
Som en del av oppstartsfasen på det nye prosjektet Clean Nordic Oceans (CNO) avholdes i dag den første workshopen, i København ved Nordens Hus, med over 50 deltakere fra hele Norden.

CNO er et treårig prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd. Fiskeridirektoratet skal lede prosjektet i samarbeid med Sverige og Danmark. Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for "ghost fishing", forsøpling av havet og øke gjenvinningen fra både yrkesfiske og fritidsfiske. Alle nordiske land inviteres til å gi innspill i prosessen og å delta i det nye kunnskaps- og formidlingsnettverket. Gjennom en slik kunnskapsoverføring er målet å benytte gode og tilpassende løsninger for respektive land og deres problemstillinger.

Alle nordiske land er med
Foredragsholdere fra alle de nordiske landene, samt andre relevante etater og institusjoner, er invitert til prosjektet og skal bidra med å få frem kunnskap og erfaring om tap av fiskeredskap, hvor stor denne problemstillingen er i de ulike landene og hva slags tiltak som trengs for å redusere dette. 

Opprettet 17.08.2017 07:10. Sist oppdatert 17.08.2017 07:11

läs nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Tar-opp-kampen-mot-spoekelsene
Arkivet.

Du är här:   Nyheter