Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-01

Thorupstrand – fiskarna som sålde och sen får tillbaka gratis

Grundare av Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS var Arne Olsen (HM 64 Walter), Bjørno Rune Vendelbo Nielsen (har idag HM 83 Vestfjord), David Vendelbo Nielsen, Evald Kristensen, Gert Kristensen, Hans Jørgen Olsen, Henrik Christian Nielsen, Kern Ove Kristensen, Niels Olsen (HM 16 Jesper), Ove Olsen, Tonny Kristensen (HM 1 Diana och HM 2 Calle), Jesper Studsgaard Olsen (HM 62 Jammerbugten och HM 90 E.M. Olsen), Karsten Nielsen (Kikani A/S, HM 79 Kikani), Michael Bang Kristensen (HM 70 Marianne), Tommy Rødbro Olsen och Tommy Sand Pedersen. Thomas Højrup var initiativtagare. Sen dess har företaget blivit en av de största danska innehavarna av demersala fiskerättigheter (FKA).

Flera av grundarna har inte någon fiskebåt men fiskar på båtar som ägs av släktingar. Andra har inte längre någon båt alls utan har sålt fiskerättigheter och båt samt lämnat fisket. Däremot har det däremot tillkommit en del nya som exempelvis Rasmus Højslet Olsen med HM 17 Inger Kristine  Han fiskade tidigare på en båt ägd av Gert August Olsen med Fiskeriselskabet Diremo ApS som har båtarna HM 26 Julie O och HM 86 Julie-Diremo. Den senare är sannolikt inte delägare i Thorupstrand Kystfiskerlag ApS. Jag har därför inte med hans båt HM 86 Julie-Diremo på listorna.

I styrelsen för Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS sitter Thomas Højrup, Bjørno Rune Vendelbo Nielsen, Kern Ove Kristensen, Per Bogø Olsen (HM 92 Goliat) och Johnny Olsen (HM 93 Liv) så dessa personer får väl antas vara medlemmar. Thomas Højrup och Kern Ove Kristensen har dock inga fiskebåtar.

HM 90 E.M. Olsen ägdes tidigare av Niels Olsen. Tonny Kristensen ägde tidigare HM 8 Mikamale.

HM 83 Vestfjord, HM 90 E.M. Olsen, A 126 Hebron och A 15

HM 83 Vestfjord, HM 90 E.M. Olsen, A 126 Hebron och A 15  i Thorupstrand.

Nästan alla delägare i Thorupstrand Kystfiskerlaug har sålt huvuddelen av sina fiskerättigheter mellan 2008 och 2017. Som exempel har jag tagit fiskerättigheterna för torsk, tunga och rödspätta i Skagerak. Samtidigt har Thorupstrand Kystfiskerlaug köpt på sig stora fiskerättigheter. I listorna finns bara båtar som innehaft eller innehar 0,01 promille eller mer av någon enskild fiskerättighet. Båtar som ägs av Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS är A 126 Hebron, HM 3 Knold, HM 49 Kristine och HM 800 Jammerbugten. HM Kristine 49 ägdes tidigare av Kikani A/S.

Innehavda fiskerättigheter i promille, för torsk i Skagerak 2008 och 2017

HM 17 Nete/Inger Kristine, 0,67, – (Niels Jørgen Olsen ägare av HM 17 Nete år 2008)
HM 62 Jammerbugten, 2,26, –
HM 70 Marianne, 8,15, 0,01
HM 79 Kikani, 1,92, 0,01
HM 83 Vestfjord, 6,23, 6,23
HM 90 E.M. Olsen, 2,60, 0,01
HM 92 Goliat, 1,11, 0,01
HM 93 Liv, -, 0,01
A 126 Hebron, -, 30,19
HM 49 Kristine, -, 46,13
HM 800 Jammerbugten, -, 21,56

Innehavda fiskerättigheter i promille, för tunga i Skagerak, Kattegatt och Östersjön 2008 och 2017

HM 17 Nete/Inger Kristine, 0,21, – (Niels Jørgen Olsen ägare av HM 17 Nete år 2008)
HM 62 Jammerbugten, 0,28, –
HM 70 Marianne, 0,83, 0,01
HM 79 Kikani, 0,37, 0,01
HM 83 Vestfjord, 0,87, 0,87
HM 90 E.M. Olsen, 0,55, 0,01
HM 92 Goliat, 0,40, 0,01
HM 93 Liv, -, 0,01
A 126 Hebron, -, 0,40
HM 49 Kristine, -, 12,66

Innehavda fiskerättigheter i promille, för rödspätta i Skagerak 2008 och 2017

HM 17 Nete/Inger Kristine, 1,09, – (Niels Jørgen Olsen ägare av HM 17 Nete år 2008)
HM 62 Jammerbugten, 0,98, –
HM 70 Marianne, 3,01, 0,01
HM 79 Kikani, 1,02, 0,01
HM 83 Vestfjord, 2,35, 2,35
HM 90 E.M. Olsen, 4,68, 0,01
HM 92 Goliat, 0,64, 0,01
HM 93 Liv, -, 0,01
A 126 Hebron, -, 5,01
HM 49 Kristine, -, 47,40

Genom att sälja fiskerättigheterna har en del av ägarna av Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS fått pengar. De tillhör alla Kystfiskerordningen men de har varit fria att sälja fiskerättigheterna vart de ville. Genom ändringarna i Kystfiskerordningen kommer de som sålt nu att få tillbaka fiskerättigheter som de redan sålt en gång. De kan nu sälja dem ytterligare en gång, men denna gång bara till andra båtar inom Kystfiskerordningen.

De som blir fråntagna fiskerättigheter är sådana som en gång köpt dem för stora pengar från bland annat de yrkesfiskare som är medlemmar i Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS. Det handlar främst om småskaliga och mellanstora fiskare som står utanför Kystfiskerordningen då de exempelvis fiskar med trål.

På samma sätt som det är med delägarna i Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS är det med andra som ingår i Kystfiskerordningen och sålt sina fiskerättigheter. Med förändringarna i Kystfiskrordningen kommer de att få tillbaks fiskerättigheter de har sålt. Förfarandet förefaller mig orimligt och de som fråntas fiskerättigheter (vilket i huvudsak är andra småskaliga och kustnära fiskare) borde naturligtvis få ekonomisk kompensation för minst den summa de köpt fiskerättigheterna för eller med marknadspriset för fiskerättigheterna.

Det kan dock vara så att delägarna i Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS i huvudsak sålt sina fiskerättigheter till just Thorupstrand Kystfiskerlaug och kanske inte ens till marknadspriser. Det förändrar resonemanget för den enskilde fiskaren som gjort det, men inte det generella resonemanget om märkligheten att gratis få tillbaka det som tidigare sålts med god förtjänst.

Källor: CVR, Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister,

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/08/30/thorupstrand-fiskarna-som-salde-och-sen-far-tillbaka-gratis/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter