Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Logg


2016-04-06

Tvärsektoriellt möte om havsplanering

Idag är vi på havsplaneringens tvärsektoriella möte, dialogprocessen ska leda fram till förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet 
Arkivet.

Du är här:   Nyheter