Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-03

Tydligare regler för utmärkning av sjösäkerhetsanordning

Den 1 juli träder Transportstyrelsens nya föreskrifter för utmärkning till sjöss genom sjösäkerhetsanordningar i kraft. De har uppdaterats för att bli teknikneutrala och för att stämma överens med internationell standard. Med hjälp av illustrationer och en interaktiv utbildning är målet också att det ska bli lättare att göra rätt. Här hittar du mer information och även en länk till en interaktiv utbildning där man kan testa sina kunskaper:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/tydligare-regler-for-utmarkning-av-sjosakerhetsanordning/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter