Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-07-03

Tydligare regler för utmärkning av sjösäkerhetsanordning

Den 1 juli träder Transportstyrelsens nya föreskrifter för utmärkning till sjöss genom sjösäkerhetsanordningar i kraft. De har uppdaterats för att bli teknikneutrala och för att stämma överens med internationell standard. Med hjälp av illustrationer och en interaktiv utbildning är målet också att det ska bli lättare att göra rätt. Här hittar du mer information och även en länk till en interaktiv utbildning där man kan testa sina kunskaper:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/tydligare-regler-for-utmarkning-av-sjosakerhetsanordning/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter