Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-06

Udenrigsministeriet søger fiskeridirektør

Den første januar 2018 ventes en ny direktør for den nyetablerede Fiskeristyrelse at sætte sig i direktørstolen. Den nye styrelse bliver en del af Udenrigsministeriet, hvor fiskeriområdet i august 2017 blev overflyttet til.

Derfor skal der hentes en ny direktør til posten som direktør, og Udenrigsministeriet har netop iværksat rekrutteringsprocessen. Den nye direktør får til opgave at skabe en ny selvstændig styrelse, hvorom der er en høj troværdighed i udførelsen af fiskerikontrollen og andre myndighedsopgaver, står der i jobopslaget. Styrelsen skal også være kendetegnet ved en kultur baseret på saglighed, og med medarbejdere der med et højt fagligt niveau sikrer overholdelsen af gældende regler, står der.

Fiskeristyrelsen kommer til at beskæftige ca. 240 medarbejdere, hvoraf de 80 vil have en placering i København. De 80 i København vil primært beskæftige sig med overordnet planlægning og styring af kontrolindsasten, tilskudsbevillinger og administration, mens de ca. 160 medarbejdere, der er placeret på afdelinger rundt om i landet, vil være beskæftiget med tilsyns- og kontrolopgaver, overvågning mv.

Den nye fiskeridirektør får det overordnede ansvar for ledelsen af styrelsen. Det betyder, at han blandt andet bliver chef for de tre kontrolskibe, og for den regionale kontrol, der vil have til huse flere steder i landet. Den regionale kontrol består for det første af Fiskeriinspektorat Øst, der har fire afdelinger, som er beliggende i Ringsted, Kolding, Randers og Rønne, og Fiskeriinspektorat Vest, der består af to afdelinger, som er beliggende i Frederikshavn og Nykøbing Mors, samt lokalkontorer i Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen.

Refererer til direktør

Den nye Fiskeristyrelse får sit ophæng i Udenrigsministeriet. Derfor refererer den nye direktør for Fiskeristyrelsen til Udenrigsministeriets direktør for udenrigspolitik, der har det overordnede ledelsesansvar for fiskeriområdet.

Udenrigsministeriets departement varetager opgaverne i forhold til ministerbetjening, politikud- vikling, EU’s fiskeripolitik og kontakt til de politiske ordførere og Fiskeriudvalget samt har ansvaret for den overordnede tilsyns- og kontrolindsats. Disse opgaver er placeret i kontor for fiskeripolitik og kontor for kontrol og tilsyn under den overordnede ledelse af Udenrigsministeriets chef for fiskeripolitisk afdeling. Denne konstruktion indebærer, at Fiskeristyrelsen entydigt kan koncentrere sig om de driftsrelaterede funktioner på området.

Flere nye jobs

Udover ansættelsen af en ny direktør for Fiskeristyrelsen skal styrelsen også ansætte to andre chefer. For udover direktøren ledes opgaverne på hovedkontoret af en viecdirektør, enhedschefen for fiskerikontrol og enhedschefen for tilskud. De to sidste stillinger som enhedschefer står pt. ubesatte hen, og derfor skal der også placeres nye ansigter i disse stillinger.

Länk till nyehten i original: http://fiskeritidende.dk/udenrigsministeriet-soeger-fiskeridirektoer/
Arkivet.

Du är här:   Nyheter