Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-15

Utvärdering av kontrollförordningens effekter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
Genomförande och utvärdering av förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett
kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs i enlighet med artikel 118

Finns att läsa här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0192&qid=1497525668335&from=SV
Arkivet.

Du är här:   Nyheter