Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-15

Utvärdering av kontrollförordningens effekter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
Genomförande och utvärdering av förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett
kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs i enlighet med artikel 118

Finns att läsa här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0192&qid=1497525668335&from=SV
Arkivet.

Du är här:   Nyheter