Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-04-04

Välbesökt stormöte för räkfiskare den 31/3

Välbesökt stormöte för räkfiskare den 31/3

 

Fredagen den 31 mars arrangerade SFPO ett stormöte för räkfiskare på Smögen. Stormötet var välbesökt, med ett stort antal räkfiskare från både SFPO och HKPO på plats.

 

Vi diskuterade noga igenom den rådande situationen, särskilt hur omvärlden/marknaden följer och har ögonen på det svenska och norska räkfisket. Vi var eniga om att den bild som förmedlas inte är helt rättvisande och att det är olyckligt att räkfiskare från Danmark bidragit till att sprida en negativ bild, som i grunden handlar om att vi har olika traditioner vad gäller fiske efter stor eller liten räka. Särskilt en svenskdansk räkfiskare förtalar hela tiden det svenska räkfisket. I det svenska och norska fisket har vi gjort stora ansträngningar för att undvika fiske efter liten räka, medan man i Danmark riktar in fisket på att fånga småräka.

 

I räkfisket borde det vara en självklarhet att inte fiska mer och mer av småräkor. Det är dessa småräkor som ska växa till sig och bli stora. Att räkfisket sker selektivt är viktigt och detta ämne var det viktigaste som avhandlades vid stormötet. 

 

Det är viktigt för oss att kunna behålla vår heder och hålla huvudet högt, därför är det viktigt att kommunicera med omvärlden och visa vad det är vi gör! Vid mötet framkom att många selektiva åtgärder har gjorts av svenska räkfiskare, men att inte alla dessa har kommit fram. Det framkom t.ex. att flera fartyg har använt, med mycket goda resultat, en trål med kort bälg, vilket avsevärt förbättrar selektiviteten både vad gäller lus och råräka.

 

Nordens trålbinderi visade upp sin selektiva rist, som är en vidareutveckling av det norska Tryggristet. SFPO har köpt in två sådana rist, med ekonomisk hjälp från WWF, som medlemmar fritt får låna – hör av Er om Ni också vill prova! Direkt efter stormötet beställde många räkfiskelag sådana rist, något som är mycket positivt. 

 

Vid stormötet rådde fullständig enighet om att vi måste gå ännu längre och investera ännu mer för att få ett rent och hållbart fiske, där står vi eniga med våra norska kollegor. Samtidigt ser vi med oro att det danska räkfisket inte visar på samma vilja att utveckla selektivitet och fortsatt inriktar sig på fiske efter små individer, detta tror vi kan vara förödande för räkbeståndet över tiden. Ett hållbart räkfiske i framtiden kan inte riktas på annat än stor räka.

 

I dag skriver vi på två förslag som ska lämnas till Havs- och Vattenmyndigheten. Förslagen kommer att inlämnas ifrån SFPO och HKPO gemensamt. Det första förslaget är att det bör föreskrivas att minsta mått för de sista åtta metrarna i räktrålen ska vara minst 45 mm. SFPO kan inte anse annat än att detta är rätt väg framåt för räkfisket och en sådan reglering bör också införas i den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt hållbart räkfiske. Det andra förslaget rör fördelningen av restkvoten från 2016 om ca 200 t.

 

Vid frågor angående detta, kontakta Peter eller Fredrik.
Arkivet.

Du är här:   Nyheter