Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-05-22

Yttrande från SFPO i anledning av remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill på kustkvoten

Yttrande i anledning av remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill på kustkvoten (dnr 1448-2017)

 

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har mottagit den rubricerade remissen för yttrande. Eftersom förslaget bl.a. kommer ifrån SFPO vitsordar vi förslaget i remissen att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt för sig utan gemensamt.

 

SFPO noterar dock att de övriga förslagen i den gemensamma framställan från SFPO och SPF via den Pelagiska Kustkommittén av den 10 april 2017 inte hörsammats, således önskar vi att Havs- och vattenmyndigheten utöver ovan förslag vidtar nedan åtgärder för att säkerställa ett utifrån samtliga aspekter hållbart fiske av makrill på kustkvoten:

 

► Det bör anges i regleringen att max. 40 garn får medhas ombord vid fiske.

► Det bör föreskrivas om ett loggbokskrav för att få fiska på makrillkustkvoten.

► Det bör föreskrivas om ett dokumentationskrav i form av avräkningsnota vid fiske på makrillkustkvoten.

► Det bör föreskrivas att licenshavaren ska vara med ombord vid fiske.

► Det bör för makrillkustkvoten tillämpas en årsflexibilitet om 10 % i enlighet med bestämmelserna i den GFP.

► Avslutningsvis är det enligt fiskets uppfattning nödvändigt med en fungerande kontroll av fisket på makrillkustkvoten.

 

Med vänlig hälsning

 

SFPO
Arkivet.

Du är här:   Nyheter