Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-11-30

Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)

 

                                                                                       Regeringskansliet

                                                                                       Miljö- och energidepartementet

                                                                                       m.registrator@regeringskansliet.se

 

 

 

Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) vill härmed avge följande yttrande i anledning av det remitterade materialet:

 

SFPO avstyrker förslaget att ta bort bestämmelsen i 16:4 MB om kommunal tillstyrkan.

 

SFPO kan inte anse annat än att bestämmelsen är ett viktigt verktyg för det kommunala självstyret.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                              Ombudsman
Arkivet.

Du är här:   Nyheter