Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Bli medlem
Medlemmar
Kommittéer
Styrelsen
Stadgar
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Kvotbörs
Försäkringar
Fiskerapport
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Spårbarhetscertifiering
Torsk
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2017-11-15
Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10
2017-11-15
Kallelse räkkommittén 24/11 kl 13
2017-11-13
Konferensinbjudan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
2017-11-08
OBS! RTC-stenging - Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk
2017-11-06
SFPO bjuder in till öppet medlemsmöte den 3 november kl 10.00
2017-10-31
NSAC advice - managing fisheries within the landing obligation
2017-10-26
Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän
2017-10-11
Report of meeting: Skagerrak and Kattegat WG, 2nd October 2017
2017-10-10
Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018
2017-10-06
Information om undervattenssprängning i R71E område 4
2017-09-27
Pelagiska AC (rådgivande gruppen) möte och dokument
2017-09-25
Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland
2017-09-11
Utveckling av hemsidan
2017-09-07
Handlingsplan för livsmedel i Uppsala län
2017-09-05
Information från Kystvaktens besök
2017-09-04
Remisser - medlemssynpunkter
2017-08-29
Vill bli fiskare
2017-08-22
Positioner NordLink kabel i Nordsjön
2017-08-22
Information om undervattenssprängninar 171114-171116 kl 0900-1600 dagligen Bonden/Lysekil
2017-08-21
Kommande och nyligen genomförda möten
2017-08-10
Besök av norska Kystvakten 18/8 - inbjudan till alla som fiskar i norsk zon
2017-08-07
Viktiga möten det närmaste som alla intresserade medlemmar är välkomna att delta på:
Du är här:   Nyheter