Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Styrelsen
Kommittéer
Stadgar
Medlemmar
Bli medlem
Om Svenskt fiske
Medlem
Medlemsinfo
Bli medlem
Försäkringar
Kvotbörs
MSC
Frågor och svar
Uppförandekod
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Hållbarhet
Selektiva redskap
WWF-projekt småräka
Sälsäkra redskap
Torsk i Östersjön
Nyheter
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2018-04-25
Nordstream: notification to fishermen
2018-04-19
Kommentarer välkomna - nedspolning av befintliga starkströmkablar mellan Simrishamn och Bornholm
2018-04-18
SFPO yttrande: Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter i Östersjöområdet
2018-04-18
SFPO yttrande: Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för vissa kontroller
2018-04-11
Intresseanmälan snurrevadsprojektet
2018-04-06
Möjlighet att söka ersättning för förlorade fiskeredskap och anskaffande av nya (ej trål)
2018-03-15
Påminnelse underlag landningsavgift
2018-03-15
Skatteverkets svar på föreningens frågor
2018-03-05
SFPO synpunkter stamnätsförbindelse till Tyskland
2018-02-23
Remisser på gång som SFPO ska besvara
2018-02-22
Skogsdöden & torskdöden
2018-02-13
SFPO har ställt fråga till Skatteverket
2018-01-09
Nya sjöfartsregler - måsteutbildning för medlemmar!
2018-01-08
Ny sjukvårdsförsäkring i Euro Accident!
2018-01-08
Nya regler för inteckning av fartyg
2017-12-06
Fiskebåt önskas hyras för inspelning av livstilsprogram
2017-12-05
Digital inrapportering av bifångstdagböcker för MSC-fisket
2017-12-05
SFPO remissyttrande: Bevarandeplan för Bratten
2017-12-05
SFPO remissyttreande Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
2017-12-05
SFPO remissvar Vindkraft på Södra Midsjöbanken
2017-12-04
Eu-Norge -avtalen för 2018 klara
2017-11-30
Nytt telefonnummer till JRCC - Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral i Göteborg
2017-11-30
Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)
2017-11-21
Kallelse till Fisk- och havskräftkommitten OCH Kommittén för fiske med passiva redskap
2017-11-21
Remiss om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:102) om bemanning
2017-11-15
Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10
2017-11-15
Kallelse räkkommittén 24/11 kl 13
2017-11-13
Konferensinbjudan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
2017-11-08
OBS! RTC-stenging - Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk
2017-11-06
SFPO bjuder in till öppet medlemsmöte den 3 november kl 10.00
2017-10-31
NSAC advice - managing fisheries within the landing obligation
2017-10-26
Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän
2017-10-11
Report of meeting: Skagerrak and Kattegat WG, 2nd October 2017
2017-10-10
Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018
2017-10-06
Information om undervattenssprängning i R71E område 4
2017-09-27
Pelagiska AC (rådgivande gruppen) möte och dokument
2017-09-25
Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland
2017-09-11
Utveckling av hemsidan
2017-09-07
Handlingsplan för livsmedel i Uppsala län
2017-09-05
Information från Kystvaktens besök
2017-09-04
Remisser - medlemssynpunkter
2017-08-29
Vill bli fiskare
2017-08-22
Positioner NordLink kabel i Nordsjön
2017-08-22
Information om undervattenssprängninar 171114-171116 kl 0900-1600 dagligen Bonden/Lysekil
2017-08-21
Kommande och nyligen genomförda möten
2017-08-10
Besök av norska Kystvakten 18/8 - inbjudan till alla som fiskar i norsk zon
2017-08-07
Viktiga möten det närmaste som alla intresserade medlemmar är välkomna att delta på:
Du är här:   Nyheter