Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Nyheter
Länkar
Kontakt

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

SFPO kallar alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Stämman äger rum den 14 juni 2019, kl. 10.00, på Hotel Waterfront Göteborg (Adolf Edelsvärds g. 10, Göteborg).

Ärende som medlem önskar hänskjuta till stämman ska skriftligen anmälas till styrelsen senast tio dagar före stämman. Alla medlemmar hälsas välkomna till stämman!

Peter Löfgrens dokumentär om Östersjötorsken breddar bilden, men lyckas inte hålla sig till sanningen

I dag, tisdag, 16 april, sänder SVT Peter Löfgrens dokumentärfilm “Torsken -
havets hopp”. Sedan i söndags har den varit möjlig att se på SVT Play.
Dokumentären är välkommen för att den visar hur den sälmask som gråsälarna
sprider håller på att slå ut torsken i östra Östersjön. Det är fakta som oftast
inte nämns alls i beskrivningen av den svåra situationen för torsken i östra
Östersjön, men inte heller denna dokumentär lyckas beskriva sälens fundamentala
roll för att torsken blir sjuk och dör.

Om vi inte kommer tillrätta med det växande sälbeståndet kommer situationen för
torsken i östra Östersjön att förvärras ytterligare. I filmen talas det om en
sälexplosion och att det finns mellan 40 000 och 50 000 sälar i Östersjön. I dag
är 100 procent av torskarna i sydöstra Östersjön smittade av sälmask. Upp till
300 sälmaskar kan finnas i en torsk och varje sälmask plågar torsken till döds.

Dokumentären utgår från en film om torsken i Östersjön som Peter Löfgren gjorde för 18 år sedan.
Då lyckades Peter Löfgren få en fiskare att säga att han ville dammsuga havet
på fisk. Uttalandet var idiotiskt då och det är idiotiskt i dag, men det
hjälper till att skapa en negativ bild av fisket och oss fiskare som vi inte är
förtjänta av. Tyvärr gör sådana uttalanden att vissa organisationer, som vill
måla upp oss fiskare som orsaken till svårigheterna för Östersjötorsken, får
vatten på sin kvarn.

Dokumentärfilmen lyckas på ett bra sätt visa de svårigheter som finns för oss svenska fiskare
som bedriver ett lokalt förankrat småskaligt demersalt fiske. Det handlar om
sälen, kväveutsläppen och mindre ansvarstagande fiskare från olika länder som
får sätta bilden av en hel yrkeskår också i Sverige.

Östersjön är inte ett svenskt innanhav. De krav som svenska politiker vill ställa på
svenska fiskare för att värna fisken i Östersjön når inte fiskare från Polen,
Tyskland, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. För att lyckas med
det krävs kraftfulla beslut inom EU. Och för att nå de ryska fiskarna krävs
andra insatser. Men det försvårar verksamheten för oss svenska fiskare som
bedriver världens mest hållbara fiske.

SFPO har under flera år uppmanat EUs fiskeministrar att lyssna på råden från
Internationella havsforskningsrådet, ICES, om att minska torskkvoterna i östra
Östersjön. När så inte har skett har svenska fiskare tagit ett eget ansvar.
Under 2017 fiskade svenska fiskare enbart upp 55 procent av den tilldelade
torskkvoten i Östersjön.

SFPO ser positivt på de kontroller som svenska Havs- och vattenmyndigheten utför för
att skydda det svenska seriösa fisket som bedrivs utifrån en vilja att bevara
våra fiskbestånd. Liknande kontroller vore välkomna i alla länder runt
Östersjön.

Nu riskerar dokumentärfilmen att skapa ytterligare tvivel om hur svenska fiskare
agerar. En del av det beror på dåligt redovisade fakta. De stora fiskebåtarna
från Västkusten, som i dokumentären målas upp som en bidragande orsak till att
torskbeståndet minskar i östra Östersjön, fiskar inte torsk, utan sill och
strömming.

Peter Löfgren beskriver i dokumentären den positiva utvecklingen för Ålandstorsken i
Ålands hav. Han påstår att Ålandstorsken är immun mot sälmasken. Sanningen är
att vattnet i Ålands hav är för sött för att sälmasken ska kunna leva där.

Och algblomning och syrefria bottnar beror inte på fisket, vilket påstås i filmen,
utan på att kväveutsläpp från jordbruk och hushåll. Svenska reningsverk längs
kusterna är inte dimensionerade för alla sommargäster som kommer till kusterna
på sommarhalvåret. Detta leder till att orenat avloppsvatten rinner rakt ut i
havet när havet är som mest känsligt. Detta göder Östersjön. Resultatet blir
algblomning, syrefria bottnar och svårigheter för fisken att leva.

Uppgiften är att rädda torsken i Östersjön till kommande generationer. Detta eftersom
torsken och andra fiskar är viktiga i det ekologiska systemet. Det handlar
också om att det ska vara möjligt att fortsätta bedriva ett hållbart fiske som
gör att vi kan njuta av fisk av hög kvalitet vid våra matbord.

För att lyckas med det behöver debatten vara betydligt visare än i dag och föras
utan förutfattade meningar och dolda agendor. Den måste föras på det
internationella nivån så att den stora bilden kommer fram.

Sverige förtjänar en fiskekår, en fiskekår som fortsätter ta ansvar för friska hav och
välmående fiskbestånd. Det är vad vi medlemmar i SFPO står för och det ska vi
vara stolta över. Att svartmåla vår verksamhet tjänar vare sig miljön eller våra
kunder på. Svenska fiskare förtjänar inte att vara syndabockar för situationen
i havet. De som gör det behöver fundera på vad de ska skylla på när vi svenska
fiskare är borta. Det är ju inte vårt fiske som gör att torsken får sälmask i
sina inre organ.


Peter Ronelöv Olsson,
ordförande SFPO

Nyheter
Onsdag, 22 maj 2019
Synpunkter i anledning av revision av hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur
Onsdag, 22 maj 2019
SFPO söker medarbetare: Hållbarhetskoordinator - Marinbiolog
Onsdag, 22 maj 2019
Varför snackar inte partierna om Östersjöns kris i EU-valet?
Onsdag, 22 maj 2019
Havets dag i Rönnäng 2019
Onsdag, 22 maj 2019
Fett från fisk dämpar inflammationer i kroppen
Onsdag, 22 maj 2019
Makrillen - inte så hotad som tidigare befarats
Tisdag, 21 maj 2019
Miljögiftet i Östersjölaxen MINSKAR
Tisdag, 21 maj 2019
Ber MSC revurdere suspensjon av MSC-merket for atlantisk makrell

Logg
Onsdag, 22 maj 2019
Möte med Liberalerna och medlemsservice.
Tisdag, 21 maj 2019
Mötesförberedande arbete och medlemsservice.
Måndag, 20 maj 2019
Arbete med snurrevadsprojektet och remisser.
Fredag, 17 maj 2019
Idag deltar SFPO i årsmöte för Stockholms Fiskauktion. Malin jobbar sin sista dag hos oss idag.
Torsdag, 16 maj 2019
Under torsdagen deltar SFPO i möte om Östersjön på NÄringsdepartementet, samt på MSC:s sjömatsdag.

Hållbarhetsarbete

SFPO står för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen. Vi och våra medlemmar arbetar aktivt med en rad olika hållbarhetsprojekt - bland annat utveckling av mer selektiva redskap, utveckling av redskap med mindre miljöpåverkan, hantering av marint skräp och spökredskap, sälsäkra redskap, samt miljöcertifiering av våra fisken.

Läs mer
Medlemsinfo
Fredag, 17 maj 2019
Veckobrev till medlemmar!
Fredag, 3 maj 2019
Inbjudan till ålfiskande medlemmar
Fredag, 3 maj 2019
Nord Stream 2 activities in May 2019
Måndag, 8 april 2019
Marin strategi för Västershavet - remiss
Hav: Nytt om fiskeregler
Onsdag, 22 maj 2019
Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön
Fredag, 10 maj 2019
Remiss om ändrade regler för nätfiske och handredskap
Torsdag, 25 april 2019
Uppdaterade art- och redskapskoder för dig som lämnar fångstuppgifter
Torsdag, 25 april 2019
Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer