Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
MSC
Uppförandekod
Bifångstdagbok
Projekt
Länkar
Kontakt

MSC - vad är det?
Certifiering, certifikat, mera information

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet i fiske en viktig grundprincip.


Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen
pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter.
Vilket satt fart på intresset inom fiskeri, grossister, detaljister, livsmedelsindustri samt restaurangbranschen.
Det driver hållbar utveckling i fiskenäringen. Det innebär dock inte att det alltid finns vidare steg att ta i denna utveckling.

 

Våra gällande MSC certifierade fisken

Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent Waters (Certifikatsnummer MSC-F-31443)

Uppdaterat certifikat 2021-11-22  efter årlig revision. Gå gärna in och titta då det är förändringar i redskapen och arterna. 

Certifikatet godkändes 2019-10-31 och gäller till 2025-04-30 (med årlig revision, efter uppdateringar med nya data).
Det är världens just nu största (dvs mest breda eller omfattande) MSC för fiske.
Joint Demersal Fisheries (JDF) gäller för räka, havskräfta och fisk (kolja, kummel, långa, rödspotta, gråsej, tunga, lubb, glasvar och vitling).

Notera att torsk och långa ingår i certifikatet men INTE omfattas (är för tillfället suspenderade) p g a nuvarande beståndsuppskattningar. Detta kan ändras vid den årliga revisionen, vilket vi får hoppas sker.

Ansluta sig - Underteckna Uppförandekod

För att fiska och landa MSC-certifierade arter måste varje fiskare / fiskefartyg ta del av och underteckna en
Uppförandekod (Code of Conduct) som garanterar att man fiskar enligt certifikatets regler och principer.

Vi uppmanar ALLA (även fiskare i andra PO) som vill fiska och landa MSC-märkt att omgående ta del av
uppförandekoden (länk som pdf)  / (länk som word-fil) och underteckna anmälan på sista sidan.
Den undertecknade sidan/anmälan, sänds till SFPO (ansvarig MSC), elektroniskt (t ex scannad bilaga e-post alternativt mms) eller i pappersform (brev).

 

Helt eller tillfälligt suspenderade certifieringar

Nedan två har ersatts genom ovan "Joint Demersal Fisheries" - de supenderades samtidigt som det nya trädde i kraft

- Nordhavsräka (certifieringsnummer F-DNV-187264)
- Havskräfta (certifieringsnummer F-ACO-0102)

Alla båtar som var listade för ena eller båda av dessa certifikat måste omregistrera sig till det nya om man önskar fortsätta landa MSC-märkt fångst!


Indraget (tillfälligt suspenderat) certifikat (pga nya beståndsbedömningar):

- Siklöja (certifieringsnummer F-BV-00421)

Certifikatet tillhör Norrbottens Kustfiskareförbund men flera SFPO-medlemmar är certifierade inom detta fiske.

 

Vad är MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) är en global, icke vinstgivande organisation som arbetar med att lösa problemet med överfiske. MSC grundades 1997 av WWF - Världsnaturfonden och livsmedelsföretaget Unilever. Sedan 1999 har organisationen varit oberoende av de två grundarna och med en styrelse sammansatt av folk från fiskerisektorn, miljöorganisationer och forskningsinstitutioner från hela världen.

MSC har en miljöstandard för uthålligt och välskött fiske med tre huvudsakliga principer:

  • Livskraftiga bestånd och hållbara fiskenivåer
  • Minimera påverkan på miljön så att inte ekosystemen skadas
  • Effektiv och flexibel fiskeförvaltning

MSC ställer också krav på att MSC-certifierade produkter lever upp till en hög spårbarhetsstandard igenom hela försäljningskedjan, så att fiske och skaldjur som bär märket går att spåra tillbaka till ett hållbart certifierat fiske.

 

Vad innebär en MSC-certifiering?

Det är inte MSC själva som genomför certifieringen utan det sker av opartiska certifieringsföretag (CAB - Certifying Advisory Board). 

MSC-certifiering av ett fiske är en mycket grundlig och öppen process, som normalt tar mellan ett och två år att genomföra. Först görs en förundersökning som visar om fisket kan klara en certifiering eller på vilka områden det kan vara problem att klara kraven.

Därefter blir fisket i själva certifieringsprocessen noga undersökt av tre oavhängiga vetenskapliga experter och deras arbete kontrolleras av ytterligare två experter. Därefter går dessa dokument igenom en offentlig remissrunda där alla kan komma till tals.
Om allt går bra kan fisken därefter säljas som certifierad i fem år.

Under certifieringsprocessen finns flera möjligheter att anpassa fisket till de krav som ställs.

 

Spårbarhetscertifiering – Chain of custody

MSC:s spårbarhetsstandard fungerar som en garanti för att den fisk som hamnar på konsumentens tallrik kommer från ett fiske som certifierats till MSC:s standard för ett hållbart fiske.

Alla företag i leverantörskedjan som vill hantera och sälja MSC-certifierade produkter måste vara spårbarhetscertifierade.

För de fisken som är certifierade i Sverige är det två saker som den första köparen/mottagaren skall hålla reda på för att vara säker på att det är MSC-fisk som köps:

  • Är fisken från ett MSC-certifierat fiske – dvs är det rätt art, är den fångad i rätt område och med de redskap som certifieringen gäller för?

  • Är den från ett fartyg som omfattas av certifikatet – dvs står fartyget på listan över godkända MSC-fartyg?
     

Köpare längre ner i kedjan skall försäkra sig om att de företag de handlar med har giltigt MSC Chain of Custody-certifikat och så skall de självklart själva vara certifierade för att hantera den aktuella fisken.

För fisk som fryses som filé kan ett företag som har Chain of Custody-certifikat köpa fisk från de fartyg som står på listan, redan innan fiskets certifikat har trätt i kraft, bearbeta den, frysa den och lägga på lager och sälja den som MSC-fisk senare förutsatt att den inte säljs vidare i systemet innan ett slutligt MSC-certifikat har trätt i kraft.

 

Mer info & kontakt

Frågor om MSC - kontakta Linda Frithiof,
Tel: 0702-82 69 76
Mail:
[email protected]

För mer information om MSC direkt se deras hemsida: https://www.msc.org/. På denna sida väljer du vidare den svenska sidan eller den internationella.

  

 

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer