Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Uppförandekod
Pågående arbete med certifiering i Västerhavet
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Projekt
Länkar
Kontakt

Havskräfta

 

Det svenska och det danska kräftfisket blev MSC-certifierade tillsammans i januari 2015.

Certifikat: F-ACO-0102

Certifikatet gäller för burfiske, trålfiske med seltratrål och trålfiske med rist i Skagerak och Kattegatt.

Liksom de flesta fisken som blir certifierade finns en rad villkor som fisket behöver leva upp till för att behålla certifieringen. Huvuddragen i dessa är att minimera oönskade bifångster av torsk i Kattegatt och att minimera fiskets påverkan på skyddsvärd marin miljö.

Läs mer om certifieringen på MSC:s hemsida här

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer