Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Uppförandekod
Pågående arbete med certifiering i Västerhavet
Siklöja
Nordhavsräka
Havskräfta
Bifångstdagbok
Projekt
Länkar
Kontakt

Pågående arbete med certifiering i Västerhavet

SFPO arbetar för att certifiera våra största fisken i Västerhavet (fiskfiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön) och hoppas att dessa kan bli certifierade under våren 2019.

Processen fram till certifiering är lång och komplicerad, så håll ut!

SFPO arbetar tillsammans med tre andra partners i ett gemensamt projekt för att certifiera majorieteten av det demersala fisket i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Förutom SFPO (ca 170 fartyg i Västerhavet) ingår Dansk Fiskeriførening PO (DFPO, ca 550 fartyg), Cooperatieve Visserij Organisatie (CVO, ca 95 fartyg) Holland och Erzeugergemeinschaft-Nordsee (EZG, 12 fartyg) Tyskland i projektet.

 

Vilka fisken handlar det om?

Vi arbetar med certifiering av 14 arter (22 bestånd) i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön

- Torsk (ej Kattegatt)

- Kummel

- Kolja

- Gråsej

- Vitling (endast Nordsjön)

- Marulk

- Lubb

- Långa

- Rödspätta

- Äkta tunga

- Glasvar (andast Nordsjön)

- Räka (befintlig)

- Havskräfta (befintlig)

 

De svenska redskap som ska certifieras är:

- TR/ Bottentrål ≥ 120 mm maska eller ≥ 90 mm med rist/seltra

- TR1/ Bottentrål  ≥ 100 mm maska

- TR2/ Bottentrål 70 - 100 mm maska

- TR.PRAWN/ Räktrål ≥ 35 mm maska med selekteringspanel, med/utan tunnel för fisk med 120 mm maska

- SDN/ Snurrevad

- SN/ Garn

- LL/ Långlina

- POT/ Burar (endast havskräfta)

(I det holländska fisket certifieras också bomtrål men detta redskap används inte i Sverige)

 

Läs mer om certifieringen här

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer