Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Uppförandekod
Siklöja
Bifångstdagbok
Projekt
Länkar
Kontakt

MSC-certifiering

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken (förhoppningsvis på plats våren 2019). Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

 

Våra certifierade fisken:

Nordhavsräka (certifieringsnummer F-DNV-187264)
- Samtliga fartyg i räkflottan är anslutna till MSC - All vessels fishing for Pandalus are MSC certified.
 

Havskräfta (certifieringsnummer F-ACO-0102)
- Uppdaterad fartygslista havskräfta - Updated vessel list for Nephrops  öppna excelfil/open file 
Om du upptäcker något fel i fartygslistan, ditt fartyg saknas eller du vill ansluta dig, hör av dig till [email protected]


Siklöja (certifieringsnummer F-BV-00421)
Certifikatet tillhör Norrbottens Kustfiskareförbund men flera SFPO-medlemmar är certifierade inom detta fiske.

 

SFPO arbetar även för att certifiera våra största fisken i Västerhavet (fiskfiske i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön) och hoppas att dessa kan bli certifierade under våren 2019. Processen fram till certifiering är lång och komplicerad, så håll ut! Läs mer här

För Östersjön krävs bättre data innan en certifiering för torsken kan återupptas.

 

Vad är MSC?

Marine Stewardship Council (MSC) är en global, icke vinstgivande organisation som arbetar med att lösa problemet med överfiske. MSC grundades 1997 av WWF - Världsnaturfonden och livsmedelsföretaget Unilever. Sedan 1999 har organisationen varit oberoende av de två grundarna och med en styrelse sammansatt av folk från fiskerisektorn, miljöorganisationer och forskningsinstitutioner från hela världen.

MSC har en miljöstandard för uthålligt och välskött fiske med tre huvudsakliga principer:

  • Livskraftiga bestånd och hållbara fiskenivåer
  • Minimera påverkan på miljön så att inte ekosystemen skadas
  • Effektiv och flexibel fiskeförvaltning

MSC ställer också krav på att MSC-certifierade produkter lever upp till en hög spårbarhetsstandard igenom hela försäljningskedjan, så att fiske och skaldjur som bär märket går att spåra tillbaka till ett hållbart certifierat fiske.

 

Vad innebär en MSC-certifiering?

Det är inte MSC själva som genomför certifieringen utan av opartiska certifieringsföretag.

MSC-certifiering av ett fiske är en mycket grundlig och öppen process, som normalt tar mellan ett och två år att genomföra. Först görs en förundersökning som visar om fisket kan klara en certifiering eller på vilka områden det kan vara problem att klara kraven.

Därefter blir fisket i själva certifieringsprocessen noga undersökt av tre oavhängiga vetenskapliga experter och deras arbete kontrolleras av ytterligare två experter. Därefter går dessa dokument igenom en offentlig remissrunda där alla kan komma till tals. Om allt går bra kan fisken därefter säljas som certifierad i fem år.

Under certifieringsprocessen finns flera möjligheter att anpassa fisket till de krav som ställs.

 

Spårbarhetscertifiering – Chain of custody

MSC:s spårbarhetsstandard fungerar som en garanti för att den fisk som hamnar på konsumentens tallrik kommer från ett fiske som certifierats till MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske. Alla företag i leverantörskedjan som vill hantera och sälja MSC-certifierade produkter måste vara spårbarhetscertifierade.

För de fisken som är certifierade i Sverige är det två saker som den första köparen/mottagaren skall hålla reda på för att vara säker på att det är MSC-fisk som köps:

  • Är fisken från ett MSC-certifierat fiske – dvs är det rätt art, är den fångad i rätt område och med de redskap som certifieringen gäller för?

  • Är den från ett fartyg som omfattas av certifikatet – dvs står fartyget på listan över godkända MSC-fartyg?
     

Köpare längre ner i kedjan skall försäkra sig om att de företag de handlar med har giltigt MSC Chain of Custody-certifikat och så skall de självklart själva vara certifierade för att hantera den aktuella fisken.

För fisk som fryses som filé kan ett företag som har Chain of Custody-certifikat köpa fisk från de fartyg som står på listan, redan innan fiskets certifikat har trätt i kraft, bearbeta den, frysa den och lägga på lager och sälja den som MSC-fisk senare förutsatt att den inte säljs vidare i systemet innan ett slutligt MSC-certifikat har trätt i kraft.

 

Mer info & kontakt

För mer information om MSC se deras hemsida: https://www.msc.org/

Om du är räk- eller kräftfiskare och vill ta del av certifieringen eller om du har övriga frågor, kontakta Fredrik på 031-12 45 96 eller [email protected]

Kräftlappar: Vi har under en övergångsperiod tillhandahållit lösa lappar att lägga i backarna med MSC-kräfta. Detta kommer nu att upphöra och vi uppmanar alla som är anslutna till MSC för kräfta att istället lägga till MSC-loggan på sina egna etiketter. Om någon medlem behöver hjälp med detta, kontakta Fredrik!

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer