Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-06

Ålfiskare:

Hotet mot det svenska ålfisket i Östersjön verkar avvärjt. Enligt regeringen är Sverige det enda EU-landet som förespråkar ett fiskeförbud. - Helt underbart, säger ålfiskaren Sven-Erik Tenghagen. Sandstranden är vidsträckt vid Juleboda på Österlen.(TT)

– Det blev 42 ålar. Det är en bra fångst, säger Sven-Erik Tenghagen, 70, när han släpper ner ålarna i en syresatt tank.

"Väldigt viktigt för framtiden"

Nu verkar han få fortsätta med sitt fiske på "ålakusten" i Skåne även nästa år. Sveriges regering har gett upp hoppet om att ett ålfiskeförbud nästa år kan inkluderas i kvotpaketet för fisket i Östersjön, vilket EU-kommissionen föreslagit, vid det avgörande ministermötet på måndag.

– Sverige i dag är det enda land som driver ålfiskeförbud, inget annat land gör det, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) efter ett samråd med riksdagens EU-nämnd.

Beskedet välkomnas av ålfiskaren Sven-Erik Tenghagen, som anser att ett förbud skulle vara "dödsstöten" för det svenska ålfisket.

– Det har varit en jäkla oro sedan i somras och det är helt underbart att det verkar bli så här. Det är väldigt viktigt för framtiden, säger fiskaren.

Bucht uppger att Sverige riktar in sig på att få till en så bra kompromiss som möjligt - utan ålfiskeförbud - och understryker hur viktigt det är att man är "förhandlingsbar".

– Om man driver plakatpolitik som vänstern gör och röstar bara för ålfiskeförbud kommer ingen att ta tillvara torskens intressen där kvoterna behöver sänkas, ingen kommer att kunna ta laxens parti för att sänka de kvoterna. Det är därför Sverige vill vara förhandlingsbart, säger landsbygdsministern.

Ålen är en akut hotad art och beståndet i Europa har minskat med 90 procent sedan 1950-talet. Men ett fiskestopp i Östersjön skulle sannolikt inte påverka beståndets storlek på något avgörande sätt, framhåller Håkan Wickström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Visst rör det sig om många ton som förvisso skulle göra nytta i Sargassohavet för att bygga upp lekbeståndet, men fisket i Östersjön utgör ändå en förhållandevis liten del av den totala potential som finns runt om i Europa, säger Wickström.

"Rör hela Europa"

Svenska fiskare landar numera årligen runt 150-180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80-100 ton i svenska sötvatten. Drygt 100 ton dör i turbiner i svenska vattenkraftverk. Det är dock i sötvatten över hela Europa som ålen till största del fångas, men där har inte EU någon laglig rätt att införa ett stopp. Turbiner i vattenkraftverk över hela kontinenten står också för en stor dödlighet.

– Det går inte att lättvindigt förenkla en fråga som rör så mycket mer än Sverige och Östersjöfisket. Den rör hela Europa och lite till, säger Håkan Wickström.

Enligt Wickström vore det bättre om samtliga medlemsstater mer ambitiöst följde sina åtaganden i EU:s ålförordning från 2007 och den nationella förvaltningsplan som staterna satt upp.

– Vi tror mer på det än att låsa in sig i ett stopp som i värsta fall inte har mycket mer än ett symbolvärde, säger Håkan Wickström.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer