Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-19

Ålfiskepolitiken är inte trovärdig

Ålfiskepolitiken är inte trovärdig

Den europeiska ålen anses vara akut hotad. Orsaken är en dramatisk minskning av rekryteringen av yngel/glasål från Saragassohavet.

EU har tidigare ålagt medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda ålen. Sverige har till skillnad från många andra länder gjort det och antagit en nationell ålförvaltningsplan. Som huvudregel är ålfiske i Sverige förbjudet. Endast ett fåtal yrkesfiskare med särskilt tillstånd får fiska ål som då ska vara större än 70 cm.

En stor orsak till ålproblemet är vattenkraften. Den har man först nyligen börjat titta på i Sverige i detta sammanhang. Den ska nu moderniseras. Hade man tidigare agerat kraftfullt mot vattenkraften på europeisk nivå hade mängden massakrerad ål varit mycket mindre och situationen hade varit bättre. Antalet ålar som dör i vattenturbinerna är mycket större än det antal som fiskas.

Ministerrådet beslutade nyligen att det i Nordostatlanten, under en sammanhängande period på tre månader, under tiden november 2018 – januari 2019 ska vara förbjudet att fiska ål större än 12 cm. Beslutet innebär att det fortsättningsvis är tillåtet för länder som Frankrike och Spanien att fortsätta fiska glasål. Man uppskattar att de fiskar ca 800 miljoner glasålar. Detta är enorma mängder ål.

Var är miljöorganisationerna nu? WWF och Naturskyddsföreningen arbetar nu för att effekten ska bli så hård som möjligt för svenska ålfiskare, samtidigt som man tiger om den fortsatta glasålsmassakern. Detta är fullkomligt oseriöst.

Att förbjuda fiske efter vuxen ål och tillåta fiske efter glasål är ingen seriös och hållbar politik. Man kan undra var logiken finns. Man kan undra länge. Dessvärre är slutsatsen att ålfiskepolitiken inte är trovärdig.

 

Peter Ronelöv Olsson

Ordförande Sveriges Fiskares PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer