Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-09-18

Danska företaget vill bygga jättepark med vindkraftverk – till havs


Hur många vinkraft man kommer sätta upp till havs återstår men investeringen de närmaste åren är på 200 miljarder danska kronor.

"Vi har erhållit tillstånd att göra geofysiska undersökningar"

Det danska energibolaget Ørsted planerar att upprätta tre stora havsvindparker i Östersjön. En av dessa kommer ligga söder om Skånes kust. Förhoppningen är att dessa ska se till att Sverige når målet på att ha 100 procent förnybar energi till 2040.

Energibolaget Ørsted, tidigare Dong Energy, har tidigare i år aviserat att man ska investera 200 miljarder danska kronor i grön energi fram till 2025. Huvudparten av pengarna kommer att investeras i vindkraft till havs.

PLANERNA ÄR ATT upprätta tre havsvindparker; en söder om Gotland, en sydost om Öland och den närmaste till hands ska etableras söder om Skåne. Parken ligger utanför den svenska territorialgränsen och mellan två väldigt trafikerade farleder. Då arbetet är i ett tidigt skede har Ørsted inga direkta besked om när upprättandet av parken kommer att ske. Man har däremot kommit en bit på vägen.

– Vi har erhållit tillstånd från Näringsdepartementet att göra geofysiska undersökningar söder om Skåne och söder om Gotland. Uppgifterna vi får in från undersökningarna kommer användas för att bättre förstå förhållandena på havsbotten och avgöra om områdena är lämpliga för utveckling av havsvindparker, säger Tom Lehn-Christiansen, presschef, och fortsätter.

– Det är fortfarande ett väldigt tidigt skede för oss i Sverige och alltför tidigt att säga något om och när en havsvindpark kan byggas, detsamma gäller storleken (kapaciteten) den skulle få.

Den planerade havsvindparken ska ligga ett antal sjömil från sydskånes kust.

Den planerade havsvindparken ska ligga ett antal sjömil från sydskånes kust.

KOMMANDE STEG är alltså att undersöka förutsättningarna på havsbotten. Möjliga stridsmedel, kulturhistoriska objekt och andra föremål måste även undersökas. Därefter kan man gå vidare med borrningar som görs från skepp.

Enligt en havsplan från Havs- och vattenmyndigheten finns det goda förutsättningar för vindkraft söder om Skåne. Det är också ett område som är viktigt för djur som tumlare, sälar och fåglar. Företaget måste även ta hänsyn till fisket som är utbrett i området, men enligt havsplanen har vindkraft företräde framför fiskenäringen.

– Havsvindkraft har potential som en ren och hållbar källa till energi som kan hjälpa Sverige att nå målet att ha 100 procent förnybar energi till 2040. Priset på havsvindkraft har sjunkit kraftigt och havsvindkraftverk kan byggas nära i södra Sverige för att bli kostnadseffektiva medan det även skapar lokala jobb under arbetets gång, säger Tom Lehn-Christiansen.

VINDKRAFTEN HAR slagit nytt rekord, meddelar Svensk Vindenergi i september. För första gången har man producerat över 20 TWh el och nådde 24,1 TWh enligt Energiföretagens statistik. Orsaken är de investeringar som tagit fart efter energiöverenskommelsen 2016 nu börjat slå igenom.

– En fortsatt och snabb vindkraftsutbyggnad är sannolikt det mest effektiva sätter att minska utsläppen av växthusgaser, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Om utbyggnaden fortsätter kan det leda till att klimatutsläppen minskar med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp, menar Unger Larsson.

Huruvida detta spelar in på Ørsteds planer återstår att se. Även om det finns en del hinder, som att Skånes havsvindpark skulle ligga intill ett Natura 2000-område, är ambitionen att inom det närmaste året ha mer utförliga planer på plats.

 

Källa: Lokaltidningen.se
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer