Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-09-21

Elektrisitet er framtida

Øystein Angelsen er ikke i tvil om at elektrisk framdrift er framtiden. Nå kan han og brødrene glede seg til Norges største elektriske fiskefartøy - når nye «Angelsen Senior» er klar for fiske om et drøyt år. 

Øystein Angelsen var allerede frelst på dieselektrisk fremdrift. At det nå er mulig å putte batterier inn i energikjeden, ble for ham en stor bonus.

Fornuft først
Flere har slått fast at det må mer til enn pur idealisme for at det grønne skiftet skal finne sted. Det blir 21 meter lange «Angelsen Senior» fra Ramberg et utmerket eksempel på. For selv om eierne av Hans Angelsen og Sønner AS, gjerne vil gi sitt bidrag til det store miljøregnskapet, handler valget om elmotor i nybåten først og fremst om fornuft.

Tre av brødrene i rederiet, fra venstre Sigmunn, Hans Jørgen og Øystein Angelsen.

Tre av brødrene i rederiet, fra venstre Sigmunn, Hans Jørgen og Øystein Angelsen.

El-entusiast
- Jeg har selv vært på båter med dieselektrisk fremdriftssystem, og ble veldig begeistret for dette. Så jeg har lenge tenkt at dette må være framtida, og batteriet blir jo en helt ny dimensjon som lagrer opp overskuddsenergien og lar oss få bruke den når vi ligger i ro og har mindre kraftbehov enn under gange, sier han.

Systemet som planlegges om bord i nybåten, vil bestå av to dieselaggregater som leverer strøm til to elektriske fremdriftsmotorer. Prinsippet i en slik energikjede er at man ikke bruker mer motorkraft enn det som til enhver tid trengs.

- Så det er egentlig bare under setting av redskaper og kjøring mellom lenkene at vi regner med at begge dieselaggregatene vil gå for fullt. Under seilas til og fra fiskefeltet vil vi klare oss med bare ett, og mens vi drar garn eller ligger og behandler fangst eller ligger og losser, skal vi klare oss med bare batteriene.

Dobbelsikring
Båtens batterikapasitet er dimensjonert for to timers drift, og lades undervegs til og fra feltet.

- Vi ser fram til å få en bedre arbeidsplass, lavere utgifter til drivstoff og vedlikehold og ikke minst en tryggere arbeidsplass.
I forhold til å velge én hovedmotor, innebærer den valgte løsningen for nybåten dobling av både generatorkapasitet og fremdrift. - Vi får bedre sikkerhet i økt redundans. For om det ene aggregatet stopper, klarer vi oss med det andre. Om den ene elektromotoren stanser, har vi en til. Skulle begge dieselmotorene stoppe i en krisesituasjon, har vi batteriene.

Fra før kjenner vi elsjarken, men nå kommer «el-skøyta»

Fra før kjenner vi elsjarken, men nå kommer «el-skøyta»

Båten skal utrustes for garn, en driftsform som egner seg godt for hybride løsninger.

- Garnfiske har stort potensial for å ta i bruk batteriløsninger, fordi dieselmotorer har dårlig virkningsgrad ved lave hastigheter. Båten skal gå på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn, forteller Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin, som har prosjektert fartøyet.

25 prosent
Mens dieselektrisk fremdrift er godt kjent i øvrige deler av skipsfarten, er det så langt kun noen større havfartøyer som har slike systemer. Når det kommer til batteridrift, blir «Angelsen Senior» fiskebåt nummer to, nest etter den allerede velkjente elsjarken fra Selfa, «Karoline».

Også dette prosjektet er støttet fra Enova. Den statlige organisasjonen går inn med hele 2,7 millioner kroner, med en uttrykt målsetning om å kutte utslippet med 200 tonn kontra et tradisjonelt fremdriftssystem. Angelsen håper å kunne kutte dieselforbruket med 25 prosent og driftstid på dieselmotorer med 75 prosent, kontra et tradisjonelt fremdriftssystem.

Løsninga gir en brutto ekstra anskaffelseskostnad på cirka syv millioner kroner, sammenlignet med en tilsvarende båt med tradisjonell framdrift. Trekkes Enova-tilskuddet på 2,7 millioner ifra, står Angelsen igjen med en reell merkostnad på 4,3 millioner kroner ved anskaffelse. Likevel, forbruket er altså betydelig lavere, og gitt at de viktigste av dagens rammebetingelser forblir stabile, skal ekstrakostnaden være tjent inn igjen i løpet av 6-7 år.

Colombi-egg
Enovas støtte går både på fremdriftssystemet og til et energigjenvinningssystem der overskuddsvarme fra motorene varmer opp en 1500 liters stor ferskvannstank som brukes til forbruksvann og rengjøring – samt varme til oppholdsrommene.

- Akkurat den delen var i seg selv så lønnsom at det bare var så vidt den kom gjennom nåløyet, humrer Øystein.

Dagens «Angelsen Senior» som blir skiftet ut med nybåten.

Dagens «Angelsen Senior» som blir skiftet ut med nybåten.

Framsnakk
Han berømmer for øvrig samarbeidspartnerne i prosjektet, for at det blir realisert. 

- Spesielt vil jeg fremheve Moen Marin AS og Marin Design AS vilje til å samarbeide fram gode løsninger. Elmarin AS sitt design av fremdriftssystem, og bidrag i forbindelse med søknad om støtte fra Enova. At Enova hadde tro på prosjektet og bidrar med betydelig støtte er avgjørende for at vi valgte denne løsningen, sier Angelsen.
- Jeg vil også trekke frem Flakstad Utvikling, som har vært til stor nytte i forkant og underveis i prosjekteringsperioden, de har bidratt både med økonomisk støtte og råd og veiledning.

Angelsen-rederiet regner med at nybåten blir levert på slutten av 2018. Den vil erstatte dagens to båter, men antallet ansatte i selskapet blir det samme som i dag; seks mann. 

Opprettet 20.09.2017 09:48. Sist oppdatert 20.09.2017 09:48

Länk till nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Elektrisitet-er-framtida
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer