Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-08-30

EU: Musselkonflikt i Engelska kanalen måste lösas fredligt

Ett 40-tal franska fiskebåtar har genskjutit fem större brittiska fartyg i Engelska kanalen för att stoppa fisket av kammusslor. Genom stenkastning och aggressiv manövrering lyckades fransmännen mota bort sina konkurrenter – och nu vädjar EU om en fredlig lösning. 

På måndagskvällen gick ett 40-tal franska fiskebåtar till gemensam attack cirka två mil utanför Normandies kust. Målet var fem brittiska större fiskefartyg som befann sig i Seinebukten i Engelska kanalen för att fiska kammusslor.

Tv-bilder visar hur de mindre franska båtarna bland annat styr in i de brittiska fartygen, som sedan verkade ge igen med motsvarande manövrer. Vid sammandrabbningen förekom också stenkastning, rapporterar BBC

– Fransmännen kontaktade britterna för att få dem att sluta fiska och de drabbade sen samman, säger Dimitri Rogoff, som företräder en lokal fiskegrupp i Normandie.

De brittiska fartygen kunde till sist inte stå emot de franska påtryckningarna och flydde från området. Enligt Ingrid Parrot, talesperson för de franska myndigheterna i området, var även britterna våldsamma vid tillfället. 

– Föremål kastades på båda sidor, från britterna och från fransmännen. Båda sidorna var extremt spända, säger hon till tv-kanalen. 

Bakgrunden till konflikten bygger på olika regler för de olika länderna när det gäller fisket av skaldjuren, som är talrika i området. Det finns inget EU-avtal som reglerar de respektive ländernas fiske av kammusslorna. I stället regleras fisket genom nationella lagar. Brittiska fiskare får ägna sig åt denna typ av fiske hela året om, medan fransmännens fiskesäsong sträcker sig mellan den 1 oktober och den 15 maj – och skillnaderna i förutsättningar har lett till ökande spänningar mellan ländernas fiskare under de senaste 15 åren. 

– För britterna är det en ”fri bar”. De kan fiska när de vill, var de vill, och hur mycket det vill. Vi vill inte hindra dem från att fiska, men de kan i alla fall vänta till den 1 oktober så att vi kan dela, säger Dimitri Rogoff till BBC. 

Frågan har lyfts till högsta politiska nivå i Storbritannien efter måndagens konflikt. 

– Vi har lyft frågan till den brittiska regeringen och bett att våra fartyg, som fiskar helt lagenligt, ska få skydd, säger Barrie Deas, chef för den brittiska fiskeriorganisationen Britain's National Federation of Fishermen's Organisations.

EU-kommissionen lyfte också den infekterade frågan på onsdagen, och uppmanade Frankrike och Storbritannien att komma fram till en fredlig lösning. Samtidigt betonades att problemet inte är något som direkt faller inom EU:s ansvarsområde. 

– Musselfiske är reglerat på nationell nivå och de senaste åren har gemensamma förhållningsregler nåtts mellan Frankrike, Storbritannien och Irland, säger Daniel Rosario, talesperson för EU-kommissionen. 

Daniel Rosario betonar liknande dispyter tidigare har kunnat lösas. 

– Vi uppmanar de nationella myndigheterna att lösa alla motsättningar på ett fredligt sätt, som det har gjorts förr. 

länk: https://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-musselkonflikt-i-engelska-kanalen-maste-losas-fredligt/

länk Fiskerforum: http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/muslingekrig-mellem-britiske-og-franske-fiskere-29082018
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer