Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-01-18

EU klar med plaststrategi

En ny plaststrategi fra EU skal føre til mindre plastaffald og mere genanvendelse. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen hilser strategien velkommen og vil følge op med en national plasthandlingsplan.

 

EU’s længe ventede plaststrategi blev i dag præsenteret i Bruxelles. Og den ser lovende ud, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Strategien sætter fokus på mange af de samme udfordringer, som jeg er optaget af. Jeg er glad for, at EU har stærke visioner for fremtidens plast, hvor vi i 2030 skal genanvende mindst halvdelen af alt plastaffald og sikre, at al plastemballage kan genbruges eller genanvendes let.

- I det hele taget har vi alt for meget plastaffald, og vi skal blive bedre til at genanvende det gennem et velfungerende marked for genanvendt plast. Det er et område, hvor der er enormt potentiale, som vi bedst løfter på EU-niveau.

- Dette er også en dagsorden, hvor vi alle har mulighed for at spille en aktiv rolle med de valg, vi træffer hver dag som forbruger. Det er derfor vigtigt, at vi kan foretage oplyste valg, når vi bruger plast i dagligdagen, så det ikke unødigt ender som affald, siger Esben Lunde Larsen.


National plan skal følge op

Esben Lunde Larsen har tidligere meldt ud, at regeringen ønsker en national plasthandlingsplan som opfølgning på EU’s plaststrategi. Det arbejde sættes der nu turbo på.

- Både et samlet EU, men også Danmark, skal simpelthen blive bedre til at beskytte natur og miljø mod plast. EU lægger op til en række indsatser fra medlemslandenes side. Jeg har hele tiden ment, at det er nødvendigt, at vi fra dansk side følger op med en national handlingsplan. Det giver mening at gå i gang nu, hvor den europæiske strategi er på plads. Jeg glæder mig over, at der er bred opbakning til den dagsorden i Folketinget, og jeg vil inden længe indkalde alle partier til en drøftelse af indholdet i en national plasthandlingsplan, siger han.

Læs EU’s plaststrategi på Kommissionens hjemmeside. 

Fakta: EU’s plaststrategi

EU’s plaststrategi opstiller en række hovedmål for 2030 og deler indsatserne op i tiltag fra Kommissions side og tiltag fra medlemslandenes side. Hovedmålene er:
Genanvendelse

Inden 2030 er alle plastemballager designet, så de kan genbruges eller let genanvendes.

I 2030 indsamles plastaffald overvejende separat og minimum 50% af alt plastaffald genanvendes.

Der er sket en markant forøgelse af investeringer i EU´s kapacitet til genanvendelse af plast, og 203o er genanvendelseskapaciteten firdoblet i Europa.

EU bliver førende inden for genanvendelsesteknologi, og eksporten stiger som følge af global efterspørgsel. 

Der er etableret et velfungerende marked for genanvendt plast, baseret på en væsentligt forøget efterspørgsel fra en industri, hvor genanvendt plast udgør en stigende del af råvareinputtet.

Mere genanvendelse af plast bidrager til at reducere EU's samlede CO2 udledning i tråd med Parisaftalen.  

Øget genanvendelse mindsker EU's efterspørgsel på importeret fossilt olie.

Der er udviklet alternativer til oliebaseret plastik. 

 

Forurening

Dannelsen af plastaffald er afkoblet fra den økonomiske vækst, og problemstillingen er vendt til et forretningspotentiale. 

Der er iværksat en væsentlig indsats over for plastforurening af vore omgivelser med særlig vægt på at modvirke plastforurening af havene fra både land- og havbaserede kilder.

Der er truffet særlige foranstaltninger for at modvirke forurening med mikroplast.

EU engagerer sig i at sætte en stopper for global plastforurening.

 

Länk till nyheten i original: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/eu-klar-med-plaststrategi/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer