Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-08

EU och Norge överens om fiskekvoter för 2018

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2018 är nu klara.

- Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år, säger Bart Adriaenssens, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Överläggningarna pågick under en vecka i norska Bergen och avslutades den 1 december. Överenskommelsen innebär att fiskemöjligheterna kan beslutas av ministerrådet i EU i december så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2018. Vid EU:s ministerråd 11-12 december beslutas även kvoter för fler arter än de som nu presenteras.

Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Grunden för hur kvoterna sätts är etablerade förvaltningsmål i så som maximal hållbar avkastning (MSY) och i förvaltningsstrategier som EU och Norge kommit överens om. Internationella havsforskningsrådet, ICES, och den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske inom EU, STECF, bidrar med vetenskaplig rådgivning.

- Ett av målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik är att fiskbestånden ska bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning (MSY) för skördade arter senast 2020 och en målsättning som EU därför förespråkar i förhållande till tredje länder, säger Bart Adriaenssens som närvarade vid förhandlingen.

För de gemensamma bestånden i Nordsjön och Skagerrak fastställdes fiskemöjligheter för sill, torsk, kolja, gråsej, och räka enligt den vetenskapliga rådgivningen för maximalt hållbar avkastning. En mer stegvis anpassning till MSY-mål beslutades bland annat för rödspätta i Nordsjön och Skagerrak.

Parterna enades också om anpassningar av kvoterna från landningskvoter till fångstkvoter som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten. Överenskommelsen innebär bland annat att 2018 års kvoter för sill, torsk kolja, sej och vitling ökar jämfört med 2017, medan kvoterna för bland annat rödspätta minskar nästa år.

Vid förhandlingarna företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Bart Adriaenssens, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 63 23, mobil: 070- 538 62 23, e-post: [email protected] , Karin Linderholm, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 32, mobil: 070-343 04 14, e-post: [email protected]

 

Länk till nyehten i original: http://sfpo.kimsoftnet.se/kadmin/Set.php
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]se

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer