Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-16

Exporten ökar av norsk lax till Polen

Sverige exporterar allt mer fisk, kräft- och blötdjur till Polen och sedan 2003, när handeln tog fart, har värdet av exporten ökat från ca 30 miljoner till närmare 8 miljarder kr 2016. Volymmässigt har exporten ökat med närmare 6 000 procent över samma period.PL exp.JPG

Förklaringen till den kraftiga ökningen av vår export av fisk till Polen är, precis som för flertalet övriga mottagarländer, transithandeln med norsk lax. Med transithandel menas att Sverige importerar fisk som exporteras vidare till andra länder utan nämnvärd förädling i Sverige. Sett över den senaste tioårsperioden (2007-2016) har värdet av Sveriges export av färsk och kyld lax till Polen procentuellt sett ökat kraftigare än den totala svenska exporten av färsk och kyld lax (554 respektive 425 procent). Det mesta av den lax som Polen importerar konsumeras inom landet. Enligt statistik från Eurostat importerade Polen färsk och kyld lax för drygt 7 miljarder euro under 2016 medan värdet av exporten uppgick till ca 1 miljard euro.

Färsk och kyld lax svarade 2016 för ca 90 procent av Sveriges exportvärde för fisk, kräft- och blötdjur till Polen. Ungefär 6 procent av exportvärdet härrörde från färska och kylda fiskfiléer samt annat fiskkött och ca 2 procent kom från färsk och kyld torsk. Volym och värde av exporten av dessa produkter har också ökat över tid även om det skett från en betydligt lägre nivå.

LÄnk till blogginlägget i original: https://matenochmarknaden.wordpress.com/2017/10/16/exporten-okar-av-norsk-lax-till-polen/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer