Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-06

Fiskeförbud räddar inte ålen

Ålproblematiken är komplex, skriver fem ålforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en replik till två fiskeforskare vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum. 

Ålen är den mest utbredda fiskarten i Europa. Den är uppskattad som föda och utgör en viktig komponent i den biologiska mångfalden, i såväl inlandsvatten som kustvatten. Tyvärr har ålbeståndet minskat kraftigt under många decennier och nu återstår mindre än 10 procent. Inga enskilda länder kan lösa det problemet på egen hand, utan det är ett europeiskt problem som kräver gemensamma insatser från alla länder. Så det är inte bara Skånes ålakust, Östersjön eller Sverige som berörs, utan hela Europa. 

2007 antog EU en förordning med syfte att få ålbeståndet att återhämta sig, vilket ledde till att nationella förvaltningsplaner togs fram i alla berörda medlemsstater. Sedan dess har ålbeståndets dåliga status fått ökad uppmärksamhet. Nu, tio år senare måste vi tyvärr konstatera att arbetet kört fast. Den ökande invandringen av ålyngel till Europa som startade 2012 har inte fortsatt som man hoppades och på många håll görs inte tillräckligt för att skydda ålen. Den politiska debatten runt ålen är starkt polariserad, samtidigt som beståndet knappast återhämtat sig.

Den vetenskapliga rådgivningen rörande ål är komplex, då förhållandena i olika länder är så olikartade. Ålbeståndet påverkas av yrkes- och fritidsfiske, vattenförvaltning, vattenkraft, föroreningar och mycket mera. Hittills har Internationella Havsforskningsrådet, ICES, intagit en mycket försiktig hållning och återkommande förordat en minimering av all negativ påverkan, inklusive fisket. Genom att göra så, har ICES inte utnyttjat den bästa tillgängliga informationen, inte gett feedback på vad som verkligen har gjorts, och ICES ger därmed ingen vägledning framåt. EU-kommissionen pekar nu på ineffektiviteten i dagens ålförvaltning. De utmanar därmed hela Europa att göra mer och bättre. 

Att förorda ett ålfiskestopp i Östersjön 2018 på det sätt som Svedäng and Almqvist gör, utan att sätta in ålförvaltningen i ett vidare sammanhang, i Sverige och internationellt, är att förenkla problematiken alltför mycket. Ett så enkelt synsätt bidrar inte till en ansvarsfull förvaltning. Ålen förtjänar bättre än så.

 

Willem Dekker, Håkan Wickström, Andreas Bryhn, Niklas Sjöberg och Katarina Magnusson

Ålforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

 

Länk tilll debattinläget i original: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/fiskeforbud-raddar-inte-alen/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer