Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-20

HaV föreslår anpassningar av regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

HaV föreslår vissa anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske.

För att underlätta införandet av landningsskyldigheten införde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, den 1 januari 2017 ett nytt system att fördela fiskemöjligheter inom demersalt fiske. Det nya systemet bygger, med vissa undantag, på årsvisa individuellt fördelade fiskemöjligheter. HaV föreslår anpassningar inför år 2018 vad gäller bestämmelser relaterade till systemet att fördela demersala fiskemöjligheter.

Förslagen avser:

  • Införande av regional tilldelning i fördelningen av årliga demersala fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.
  • Bestämmelser om en minsta nivå för tilldelning av en kvot.
  • Införande av separata särskilda tillstånd för fiske med torsk-fångande redskap i västra och östra Östersjön.
  • Infiskningskrav per särskilt tillstånd ska gälla fångst av kvoterade fördelade arter.
  • Tydliggörande av infiskningskrav i norsk ekonomisk zon i Nordsjön.
  • Införande av nytt regelverk gällande begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare.
  • Justering av kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av ansökningsperiod.

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade senast 20 november 2017. Här hittar du hela remissen och information om hur du kan skicka in ditt svar.

Länk till nyehten i original:  https://www.havochvatten.se/5.36af3be615f34396d2d3251b.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer