Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-02

Hysekvaliteten bedre med levendelagring

Forsøk med levendelagring av hyse viser særdeles lovende resultater. Om hysa fanges levende og holdes i tanker ombord fram til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten.

Det melder Arena Torsk på sine nettsider.

Hysebestanden i norsk økonomisk sone synes å være god, og Norge er en sentral aktør i Europa med en stor del av volumene som produseres og selges. Det er kjent at hyse ikke alltid er egnet til filetproduksjon og i perioder ikke tilgjengelig ved kysten hele året.
Hyse er kanskje den arten i torskefamilien som tåler minst fysisk behandling før den skades og dør. I våre konvensjonelle fiskerier fører dette til at mye av den leverte hysa ikke egner seg til godt betalte produkter og må nyttes i blokk. 

Våren 2017 har man gjort forsøk med levering av levende hyse i Finnmark. Resultatet av forsøkene er svært oppløftende med bedre kvalitet og bedre utbytte på hysa som er levert levende.
Forsøkene har omfattet fangst hvor man har benyttet sekkeutløser for å gi bedre plass i snurrevadsekken og på den måten øke overlevelse og redusere blodmengde i fiskemuskelen.
Videre har man gjort ulike hal med snurrevad og testet ut ulike oppsett på redskapen for å øke overlevelsen. På filetanlegget har man produsert fisken før dødsstivheten inntraff, noe som gav høyere kvalitet og betydelig større filetutbytte (økning opptil 5 %) enn ved produksjon av ordinært råstoff.
Prosjektet har gitt noen svar, men fortsatt er det behov for å videreføre forsøkene både i forhold til fangst, oppbevaring og produksjon.  Målet er å øke kvaliteten på ilandført hyse, og med det øke lønnsomheten både i fangstleddet og hos produsenten.

På FHFs samling for hvitfisknæringen, 19. oktober, i Tromsø vil alle resultatene fra prosjektet bli presentert.

Opprettet 29.09.2017 15:14. Sist oppdatert 29.09.2017 15:14

Länk till nyheten i original : https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Hysekvaliteten-bedre-med-levendelagring
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer