Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Information


2018-12-10

Information om spårbarhet till leverantörer av krabbklor och andra förstahandsmottagare

Information om spårbarhetssystemet

Från årsskiftet träder det nya spårbarhetssystemet som HaV tagit fram i kraft. Detta berör inte fiskare, MEN det kan beröra dig som också är förstahandsmottagare.

  • Fiskare som levererar till auktion: omfattas INTE (undantag krabbklor, måste gå genom förstahandsmottagare)

  • Fiskare som säljer till konsument vid kaj: omfattas INTE

  • Fiskare med egen fiskbutik: omfattas INTE

  • Fiskare som säljer direkt till restaurang, beredning etc. eller annan förstahandsmottagare: omfattas INTE

  • Förstahandsmottagare som säljer till privatperson: omfattas INTE

  • Förstahandsmottagare som säljer till annat företag (auktion, grossist, fiskhandlare, restaurang, butik, beredning etc.) - omfattas i följande fall:

             - Varor från insjön – omfattas INTE

             - Färska, frysta, filéade, paketerade etc. varor från havet (bl.a. krabbklor!) – omfattas

              MER information till dig som levererar krabbklor! (klicka på länken)

             - Saltade eller kall- och varmrökta EJ kryddade produkter från havet – omfattas

             - Kryddade produkter (annat än salt) oavsett beredning – omfattas INTE

             - Gravade, syrade eller inlagda produkter – omfattas INTE

 

Förstahandsmottagaren måste liksom tidigare vara ett annat bolag än fisket (annan ägarstruktur) och registrerad his HaV.

Förstahandsmottagaren som levererar produkter som omfattas av systemet ska också vara registrerad i HaVs spårbarhetssystem (nytt!).

Som förstahandsmottagare upprättar du redan nu en avräkningsnota när du tar emot från fisket. Från denna kommer det enligt HaV vara enkelt att sedan automatiskt upprätta ett partinummer i spårbarhetssystemet vid försäljning till annat företag. Viss ytterligare information (t.ex. fiskedatum) kan behövas när man gör det.

Den enda tekniska utrustning som krävs för att upprätta partinummer är en dator, surfplatta eller smart telefon.

 

Exempel registrering som förstahandsmottagare och registrering i spårbarhetssystemet (klicka på länken)

 

Ytterligare information på HaV:s hemsida, där också blanketterna finns att hämta elektroniskt

HaV mer om spårbarhetssystemet:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet.html

 

HaV information till fångstmottagare:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/handel--sparbarhet/fangstmottagare--transportorer/blanketter-for-fangstmottagare.html
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer