Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-01-09

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk for turistfiskere

Ny forskrift legger opp til at turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet, når de tar fisk ut av landet.

Ny app under utvikling

Fiskeridirektoratet har under utvikling en registreringsapp som vil lage den nødvendige dokumentasjonen av fangsten. Denne vil imidlertid ikke være ferdig utviklet 1. januar, noe som innebærer at turistfiskere må dokumentere fiske i regi av en registrert virksomhet på annen måte.

Dette kravet til dokumentasjon gjelder for de som benytter den nye utførselskvoten på 20 kg fra årsskiftet. De som bare fører ut inntil 10 kg trenger ikke dokumentere noen tilknytning til en registrert virksomhet. 

Krav til dokumentasjonen

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utstedt til navngitt person i reisefølge eller per person. Videre må denne legitimasjonen inneholde:

  • den registrerte turistfiske-virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • navn på den eller de som har fisket i regi av virksomheten
  • tidsrommet for oppholdet 
  • hvor mange personer oppholdet gjelder for

Tolletaten vil også kunne akseptere en utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten at de har fisket. En slik utskrift må angi:

  • virksomhetens identitet
  • hvem som har fisket
  • hvor mye som er fisket

Dokumentet kan skrives ut ved hjemreise, stemples og underskrives av virksomheten.

Personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken føres ut av landet.

 

Länk till nyheten i original: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nyheter/2017/Krav-til-dokumentasjon-ved-utfoersel-av-fisk-for-turistfiskere
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer