Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-06-29

Krismöte i Simrishamn om östersjöfisket

Simrishamns kommun vill ha kvar en levande fiskehamn och bjöd idag in till samtal om krisen för det skånska fisket.

Hela det skånska fisket i Östersjön är i akut kris, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på länsstyrelsen.

- Vårt fiske håller helt enkelt på att kollapsa nu, vi har bara ett fåtal fiskare kvar i Skåne, säger han.

Det är flera faktorer som samverkar, berättar han. Torskbeståndet i östra Östersjön har drabbats av en biologisk kris och växer inte som det ska, låga priser på torsk och ett ökande sälbestånd som försvårar för fisket.

I Simrishamn finns idag bara en knapp handfull torsktrålare. Samtidigt agerar kommunen på flera sätt för att på sikt ha kvar ett lokalt kustnära yrkesfiske, både för att värna de arbetstillfällen fisket genererar och identiteten som fiskestad.  

Det handlar både om de människor som livnär sig på fiske idag och den turistnäring som skapas kring att man är en levande kust- och fiskestad.

När Världsnaturfonden nyligen rödlistade östersjötorsken slår det både mot det mer småskaliga lokala kustnära fisket och beredningsindustrin i Simrishamn, menar kommunalrådet Karl-Erik Olsson (S) som därför bjöd in representanter från länsstyrelsen och regionen, forskare, yrkesfiskarna och fiskeindustrin till dagens samtal, för att diskutera vad lokala och regionala aktörer kan göra i den komplexa frågan.

Landshövding Anneli Hulthén säger att det handlar om att ha kvar en levande landsbygd, även vid kusten, och att det mer småskaliga kustnära fisket kanske skulle kunna vara en del av lösningen för problemen i Östersjön.

- Det handlar både om de människor som livnär sig på fiske idag och den turistnäring som skapas kring att man är en levande kust- och fiskestad, säger hon. 

- Och då blir uppförsbackarna många, torsken som mår dåligt, sälarna som är många och självklart också Världsnaturfondens rödlistning, säger Anneli Hulthén.

 

Länk och radioinslag: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6988609



Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer