Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-16

Marcin Rucinski – från svartfiskedöljande byråkrat till påstådd miljövän

Njord skriver:

Marcin Rucinski är idag talesman för Low Impact Fishers of Europa, LIFE, en organisation för yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap. i Sverige är Sveriges Yrkesfiskare Ekonomiska Förening (SYEF) medlem, SYEF representerar i praktiken inte fler än en handull svenska yrkesfiskare och de flesta som fiskar med passiva redskap och är med i en organisation är medlemmar i Sveriges Fiskares PO (SFPO) som representerar majoriteten av de svenska yrkesfiskarna.

Rucinski är en fullfjädrad byråkrat, tidigare har han arbetat med fiske för EU-rådet och EU och i många år var han en av dem som hade ansvar för fisket i Polen som anställd byråkrat och representant för regeringen. En stor del av fisket i Polen bedrivs med passiva redskap, framförallt med garn. Detta gäller även det mer storskaliga fisket på torsk. Samtidigt är det polska fisket ökänt för att det fångats mycket mer torsk än vad de haft kvoter för. Det illegala fisket i Polen på torks och lax i Östersjön är ökänt och landet har flera gånger straffats av EU för detta.

Det illegala fisket i Polen har uppskattats till att vara omkring 50% av den legala polska fångsten vilken är den näst största efter Danmark i Östersjön. Det handlar med andra ord stor kvantiteter torsk som fiskas svart i Polen, ungefär lika mycket som eller mer än hela den svenska fångsten på ett år. Fram till 2007 beräknades det illegala fisket vara lika stort som det legala fisket i Polen, 2009-2011 minskade detta svartfiske för att från och med 2012 öka igen. Häften av det olagliga polska fisket handlar om fiske med passiva redskap, fiske med garn

En av de ansvariga för det polska fisket under tiden som det omfattande svartfisket pågått har Varit Marcin Rucinski. Uppenbarligen gjorde han inget åt situationen.

Nu när Rucinski är anställd hos LIFE som koordinator för Östersjön och Nordsjön är Rucinski helt inne på att att det hela trålfiskets fel. Att Polen fiskat och fiskar lika mycket torsk per år illegalt som alla svenska fiskare tar upp tillsammans tycks enligt Rucinski inte vara ett problem. Han var ju en av dem som inte gjorde nåt åt det polska svartfisket. En av de ansvariga för att det polska svartfisket kunde fortsätta. Inte heller när han arbetade i EU tycks han ha agerat för att åtgärda det polska svartfisket.

Det är verkligen oseriöst när en man som tillåtit eller accepterat svartfiske alternativt underlåtit att vidta åtgärder eller blundat under en lång rad av år idag framställs som en miljövän bara för att han representerar en organisation för yrkesfiskare som fiskar med passiva redskap och som medlemsorganisationer har organisationer för de polska garnfiskare som stått för hälften av Polens illegala fiske på torsk.

Ska vi tolka detta som att Rucinskir är för illegalt fiske bara det sker med garn? Men mot bottentrålning även om den är legal och sker enligt vetenskaplig rådgivning. Eller? I vilket fall som helst tycker jag det finn stor anledning att misstro Marcin Rucinski och hans intentioner. Och så länge LIFE har honom anställd finns det anledning att misstro även dem.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer