Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-01-23

Ny fiskeriminister och förslag om att lägga ner svenskt västkustfiske

Njord skriver:

I Stefan Löfvens nya regering är Jennie Nilsson från Halland landsbygdsminister vilket också innebär att hon är ansvarig för fiskerifrågorna. Hon har tidigare varit Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens näringsutskott. Samtidigt blir Isabella Lövin ansvarig för miljö och klimatfrågor. Ingen av dessa utnämningar bådar gott för fisket i Sverige.

Men det allra värsta i regeringsförklaringen är förslaget om generellt förbud för bottentrålning i marina skyddsområden. Ett sådant förbud innebär att i stort sett allt småskaligt och kustnära fiske i norr Bohuslän skulle behöva läggas ner. Räkfisket i Sverige som helt dominerar det kustnära och småskaliga fisket i norr Bohuslän bedrivs i huvudsak i marina skyddsområden vilket betyder att detta fiske i praktiken skulle förbjudas.  Därmed skulle i princip allt fiske försvinna från norra Bohusläns kustsamhällen och bara kräftfisket och det storskaliga sillfisket med bas i Göteborgs-området skulle överleva.

Speciellt allvarlig tär förslaget då det inte utgör något skydd för fiskarter eller de ekologiska systemen. Detta då de marina skyddsområden är alldeles för stora och i huvudsal omfattar områden som inte är skyddsvärda. På Västkusten ingår uppemot 25% av allt vatten i marina skyddsområden. Trålning är förbjudet i betydligt större andel av havet än den andel som ingår i marina skyddsområden.

 

Länk:  http://fiske.zaramis.se/2019/01/23/ny-fiskeriminister-och-forslag-om-att-lagga-ner-svenskt-vastkustfiske/

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer