Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-21

Ny HaV-rapport om den unika och hotade harren i Bottniska viken

I Bottniska viken finns unika bestånd av fiskarten harr som anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön. Men bestånden bedöms i dag som akut hotade. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny rapport om harren i Bottniska viken.

- Flera insatser krävs för att öka kunskapen om harren i Östersjön och för att kunna bevara och stärka beståndet, säger Sofia Brockmark på HaV.

Rapporten "Harr i Bottniska viken – en kunskapssammanställning" har tagits fram av SLU, Institutionen för akvatiska resurser, på uppdrag av HaV. Den innehåller en översikt över beståndets utbredning, status och hur den exempelvis samverkar med andra fiskarter i området. Rapporten ger också förslag på hur man kan förbättra situationen för harren i Östersjön.

-Underlaget till rapporten och förslag på insatser har tagits fram i samråd med berörda länsstyrelser och experter vid svenska och finska myndigheter. Vi hoppas att sammanställningen stimulerar till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Harr (Thymallus thymallus) är spridd över stora delar av centrala och norra Europa österut till Uralbergen. Harren lever främst i älvar och åar samt i sjöar. I Östersjöregionen finns harren främst i norra delarna av Finland och Sverige, huvudsakligen i havsområdena Bottenviken och Kvarken. Den förekommer även i några få områden söder om Dalälven, främst i Vättern och i Klarälvens vattensystem. Under 1900-talet fanns harr även i fler sjöar i Motala ströms vattensystem samt i Lagan.

 

Länk till Havs sida med rapporten: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2017-11-21-harr-i-bottniska-viken---en-kunskapssammanstallning.html

Länk till pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/ny-hav-rapport-om-den-unika-och-hotade-harren-i-bottniska-viken-2273354

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer