Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-15

Obesvarad fråga från SFPO till HaV om hälleflundra

Den 2 februari 2017 skickade SFPO in en framställan till HaV om upphävande av den nationella fredningsbestämmelsen av hälleflundra (se nedan). SFPO har nu i november fortfarande inte fått något svar på denna skrivelse från HaV, trots påminnelser om skrivelsen. Myndigheten tar god tid på sig i denna fråga...

 

2017-02-02

Framställan HaV angående upphävande av nationell fredningsbestämmelse vad gäller hälleflundra

I Sverige valde Fiskeriverket år 2010 att nationellt, dvs. utan att säkerställa motsvarande bestämmelses införande även för andra länders fiskare, som fiskar i samma vatten som svenska fiskare, att införa fredningsbestämmelser för hälleflundra (20.12 - - 31.3 varje år). Bestämmelsen återfinns i 3:2 i FIFS 2004:36. I samband med regleringens införande hette det att Fiskeriverket skulle verka för motsvarande bestämmelses införande även i dansk fiskerireglering och man talade om det goda exemplets makt. SFPO undrar nu vad som har skett i denna sak och vad det goda exemplets makt har resulterat i?

Eftersom inget hänt, såvitt kan bedömas utifrån resultat, framställer härmed SFPO önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten omgående upphäver den nationella fredningsregleringen av hälleflundra. Finns det ett fredningsbehov av hälleflundra ska en sådan bestämmelse införas inom den gemensamma fiskeripolitiken, dvs. inte endast nationellt (för det kan väl inte endast förekomma ett behov av fredning av hälleflundra ifrån svenska yrkesfiskare?).

Det synes oss ganska tokigt att en svensk fiskare som fiskar i norsk zon av Skagerrak, som fångar hälleflundra, som död ombordtas, till följd av norsk fiskerireglering inte får lov att slänga hälleflundran ska ta och ha den ombord för att sedan slänga den vid ankomst till EU-vatten. SFPO har svårt att se någon logik i detta och önskar att Havs- och vattenmyndigheten förklarar varför det ska vara så?

SFPO önskar således att den nationella fredningsregeln av hälleflundra upphävs omgående samt ser fram emot svar på de frågor som ställs till myndigheten i denna framställan.

Med vänlig hälsning

Peter Ronelöv Olsson               Fredrik Lindberg

Ordförande                              Ombudsman

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer