Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-08

Ökat yrkesfiske på sötvattenskräftor

Det svenska yrkesfiskets fångster av sötvattenskräftor har ökat kraftigt under den senaste femtonårsperioden, om än från en låg nivå. Från 2000 till 2016 har fångsterna mer än tiodubblats, från cirka 20 ton till över 200 ton per år. Från 2000 till 2008 ökade fångsterna kontinuerligt och mycket men därefter har ökningen av fångsterna varit mer begränsad.

Källa: Jordbruksverket

Yrkesfisket efter sötvattenskräftor sker huvudsakligen i Vättern och Hjälmaren. Statistiken visar att fångsterna har ökat i båda dessa sjöar. Insjöfiskarna har insett att kräftor kan ge dem bättre inkomster än många andra arter vilket lett till ett ökat fiske. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping har beståndet av kräftor ökat markant tack vare en bra förvaltning vilket möjliggjort större fångster. Länsstyrelsen menar också att det ökade kräftfisket gjort det möjligt för flera insjöfiskare att fortsätta med sin verksamhet vilket kanske inte skulle varit fallet annars.

Källa: Jordbruksverket

Jämfört med fångsterna av sötvattenskräftor i fritidsfisket är yrkesfisket fångster små. Havs- och vattenmyndigheten uppskattar i sin rapport ”Fritidsfiske i Sverige” att fritidsfisket fångade ca 700-1 000 ton sötvattenskräftor per år under 2013-2015, vilket kan jämföras med yrkesfiskets fångster under samma period på strax under 200 ton.

 

Blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/08/08/okat-yrkesfiske-pa-sotvattenskraftor/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
fredrik[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer