Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-11-12

Oro över skarvens framfart i Dalälven

Skarven är ett hot mot havsöringen, det menar länsstyrelsen som uppskattar att fågeln ätit upp runt 30 000 havsöringar i Lövstabukten och Dalälven de senaste åren. Nu är både yrkes- och sportfiskare oroliga hur de kommer att drabbas.

– Resultaten är i ett fiskförvaltningsperspektiv oroväckande på flera olika sätt och det behövs åtgärder för att säkra havsöringens överlevnad, menar Daniel Brelin, fiskekonsulent på länsstyrelsen i Uppsala.

Länsstyrelsen har vid ett par tillfällen den senaste tiden gjort så kallade scanningar av taggar som havsöringar märks med. Vid den senaste scanningen vid Snatra brygga i Karlholm hittades 300 taggar från uppätna havsöringar på två timmar.

Daniel Brelin förklarar att utifrån de fynd av taggar som gjordes vid Snatra brygga så har länsstyrelsen gjort beräkningar av hur många havsöringar som totalt kan ha blivit uppätna i Daläven och Lövstabukten.

– Dom räkneexempel som vi gjort pekar mot att det handlar om cirka 30 000 havsöringar de senaste åren, säger Daniel Brelin.

Han säger vidare att undersökningen syftar till att öka kunskapen om skarven samt ge underlag till beslut när det gäller fågels framtid i Uppsala län.

Både hos yrkes- och sportfiskare är man oroade över fågelns framfart.

– Det är ju inte så att antalet yrkesfiskare blir flera, men ändå minskar fisken här uppe. Det påverkar möjligheten att bedriva yrkesverksamhet, säger Lars-Ivan Hållstrand, yrkesfiskare på Hållnäshalvön.

Hållstrand menar att skarven är en orsak till det minskade fiskbeståndet, men även sälen samt trålning och annat fiske från stora fartyg har inverkan på det.

Även Christian Johansson som arbetar på Älvkarleby sportfiskeförening känner oro.

– Trenden är negativ över tid. Förra året drog sportfiskare upp drygt tusen havsöringar i Dalälven i Älvkarleby medan det för trettio år sedan drogs upp nästan fyratusen, förklarar Christian Johansson.

Han beskriver skarven som en effektiv fiskare som tar mycket havsöring.

– Havsöringen är mera utsatt eftersom den rör sig mera inne i Dalälven än exempelvis laxen som rör sig på djupare vatten ute i Lövstabukten.

Han förklarar att situationen är allvarlig för Älvkarleby sportfiskeförening som har tre anställda.

– I år håller vi ut, men fortsätter det här kan vår verksamhet vara hotad, menar Christian Johansson.

Sebastian Olofsson som är vilthandläggare på länsstyrelsen förklarar att 400 skarvar skjutits i samband med skyddsjakt i år.

– Tidigare var det bara möjligt att få tillstånd för skyddsjakt om skarven skadade utrustning för fiskare. Nu finns en ny dom som säger att jakt även kan tillåtas om den är ett hot mot vissa fiskarter, sedan är det också möjligt att få tillstånd att skrämma bort fågeln, säger Sebastian Olofsson.

Länk: https://www.unt.se/nyheter/tierp/oro-over-skarvens-framfart-i-dalalven-5129302.aspx
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer