Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-13

Överenskommelse har nåtts om EU:s fiskekvoter

I dag har EU:s fiskeministrar enats om fiskekvoter för 2018 i EU:s vatten där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Överenskommelsen omfattar också en begränsning för ålfiske i Östersjön. Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet.

Varje år i december fastställs kommande års fiskemöjligheter för EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet och för vissa fiskemöjligheter utanför EU:s vatten. Beslutet fattades sent på natten efter två dagars förhandlingar på jordbruks- och fiskerådet. Beslutet innebär att majoriteten av de svenska kvoterna fastställs i enlighet med maximal hållbar avkastning eller försiktighetsansatsen. Det gäller bland annat sill, torsk, kolja, gråsej, äkta tunga, havskräfta och räka. Beslutet innebär bl.a. också en säsongsstängning för fiske efter blankål under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september – januari.

För regeringen har det under förhandlingarna varit viktigt att framsteg görs för att uppnå målen för EU:s reformerade fiskeripolitik och att den vetenskapliga rådgivningen ligger till grund för besluten.

Beslutet baserades på kommissionens förslag som presenterades i november som bl.a. innebar ett förbud för fiske efter blankål i Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Sverige verkade i förhandlingarna för att förbudet skulle utvidgas till att omfatta även glasål och alla EU:s vatten samt att det skulle finnas möjlighet för ett högst begränsat ålfiske för att säkerställa att dess kultur och tradition inte försvinner. Beslutet innebär en säsongsstängning för fisket efter blankål men inga åtgärder som omfattar glasål för 2018.

- Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för ål. Men jag är nöjd med att vi uppfyller målen om maximal hållbar avkastning för så många av de svenska kvoterna säger Sven-Erik Bucht.

Länk till nyheten i original: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/overenskommelse-har-natts-om-eus-fiskekvoter/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer