Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-20

Överraskningar på Östersjöfiske 2020

Njord skriver:

 

Eller rättare sagt två överraskningar. Den en var att en miljöorganisation, i detta fall Baltic Sea 2020 och dess företrädare Conrad Stralka är beredda att studera och beakta sälarnas påverkan på fiskbestånden och fisket. Detta är en fråga som alla NGO:er och miljöorganisationer tidigare skytt som pesten. Och de allra flesta gör fortfarande det. Conrad Stralka tycks på mötet ha förstått att utan bottentrålning finns inget fiske kvar då garnfisket inte fungerar på grund av säl och skarv. För att kunna använda deras plan för torskåterhämtning som innebär ett tillfälligt bottentrålsförbud krävs därför åtgärder mot säl och skarv. För annars kan bottentrålsfisket inte ersättas med krokfiske och garnfiske.

Sådana åtgärder kan vara nya sälsäkra redskap vilka presenterades av sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd. Men det räcker inte utan det behövs en omfattande jakt. och så länge det är förbudet att sälja produkter av säl inom EU så är enda sättet att få till en sådan jakt att införa skottpengar på säl. Det som behövs för detta är att Helcoms uppfattningar om sälbestånden ändras och att den svenska regeringen fattar beslut om detta samt hur det ska finansieras.

Den andra överraskningen har också med denna problematik att göra. Vesa Tschernij från Marint Centrum i Simrishamn deklarerade tydligt att bottentrålsförbud inte var en väg att gå om det lokala fisket ska kunna rädda. Garnfisket kan inte leverera de volymer som behövs för att infrastrukturen i hamnar, bland grossister och återförsäljare ska kunna upprätthållas.

Från övriga miljöorganisationer som var på plats vid sidan av Baltic Sea 2020 kunde vi dock inte se nån tillnyktring.

Naturskyddsföreningen driver ett generellt bottentrålsförbud i hela Sverige. Deras representant Ellen Bruno sa inte mycket i frågan utan låg förhållandevis lågt, men nån ändring i deras inställning är inte aktuell. I ett val mellan fiskar i havet och fiskare på landet skulle de alltid välja fler fiskar i havet.

Samma gäller Fishsec som representerades av Christian Tsangarides. Han var mycket tydlig med att det vore mycket bättre att alla fiskare blev arbetslösa än att vidta åtgärder som både kunde rädda både fisket och fisken i havet.

Miljöorganisationernas tal om att skydda småskaligt kustnära fiske med passiva redskap klingar mycket falskt när de inte är beredda att acceptera jakt på säl. Naturskyddsföreningen och Fishsec är utan tvekan så fiskarfientliga som jag tidigare beskrivit i några artiklar inför konferensen Östersjöfiske 2020, Vem är Christian Tsangarides? och Fiskarfientligt program på Östersjöfiske 2020. Men intressant nog verkar det finnas andra miljöorganisationer, i detta fall Baltic Sea 2020, som är beredda att ändra sig.

 

Länk till blogginlägget i original: http://fiske.zaramis.se/2017/11/18/overraskningar-pa-ostersjofiske-2020/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer