Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2019-06-14

Regeringen säger ja till licensjakt på gråsäl

Regeringen säger ja till licensjakt på gråsäl, i syfte att skydda torskbeståndet i Östersjön. Många fiskare tycker att beslutet är positivt, men menar att det kommer alldeles för sent.

Att det finns för mycket säl i Östersjön har länge varit ett problem. Sälarna bär på bakterier och sjukdomar som är mycket skadliga för fiskar, vilket leder till att hela ekosystemet drabbas och fiskbeståndet minskar. Läget är redan idag allvarligt, och många fiskare är enade om att något måste hända.

Barbro Nordstedt är fiskare och en av alla dem som sett hur fiskbeståndet i Östersjön minskat över åren. Hon tror att sälen är en stor bidragande faktor.

– Alla fiskare är enade om att det måste börja jagas säl. Men hur det ska gå till i praktiken har jag inte kunnat hitta någon information om, säger Barbro Norstedt.

Nyligen meddelade regeringen att licensjakt på gråsäl framöver kommer att tillåtas, men att ett formellt beslut kommer längre fram. Anna-Carin Westling är säljägare och säljaktsinstruktör, och hon tycker att beslutet är rätt, men att det borde kommit långt tidigare.

– Problemet är att det tar en sådan tid. Vi skulle behövt detta beslut för länge sedan, situationen idag är inte hållbar. Sälarna är sjuka och undernärda och det kommer leda till säldöd, där sälar ligger döda överallt. Jag ser detta som direkt djurplågeri, säger hon.  

Det är många som undrar vad beslutet kommer att innebära i praktiken, och hur jakten ska gå till. Anna-Carin Westling berättar att det är svårt och dyrt att jaga säl, och att inte många besitter rätt kunskaper. Dessutom är det i dagsläget olagligt att sälja sälprodukter såsom kött och skinn, vilket gör att säljakt är svårt ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Vem vill jaga säl och sedan inte kunna sälja köttet? Om ingen ersättning delas ut kommer ingen vilja jaga. Säljakt är annorlunda från jakt i skogen, eftersom du behöver betala bensin till båten, och själva jakten är svår, tung och slitsam. Politikerna stoppar huvudet i sanden, de borde komma ut hit och se verkligheten, säger Anna-Carin Westling.

När Tidningen Skärgården försöker nå Jennie Nilsson, landsbygdsminister, för en kommentar hänvisar hennes pressekreterare till deras pressmeddelande. Där går inte att utläsa huruvida man planerar för ersättning till säljägare.

 

 

Källa: Skärgården
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer