Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-01

Remissyttrande till Lst Skåne

Synpunkter till Lst Skåne

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har tagit del av remissen och vill i anledning därav framföra följande synpunkter:

1 Det är av synnerligen stor betydelse att man i allt regleringsarbete/arbete med att framta bevarandeplaner etc. beaktar yrkesfiskets behov av att ha tillräckligt med bra fiskeplatser kvar för att kunna få lönsamhet i fisket. I Öresund finns p.g.a. starka och varierande strömmar endast begränsade områden som det är möjligt att bedriva yrkesfiske på.

2 De föreslagna regleringarna påverkar alla fisken, men efter att ha tagit del av bakgrunden till förslagen så fokuseras på de förslag som ger den största påverkan på fisket:

Falsterbohalvöns regleringar 

SFPO har förstått att syftet med reservatet knappt tillåter någonting. Vi vill dock påpeka att det inom området finns ett fiske med ålryssjor som är av mycket stor betydelse för ett par yrkesfiskare. De har fiskat i området under en lång tid och har enligt vår uppfattning inte skadat miljön på något sätt inom området. Vi anser att ålfisket ska få fortsätta även framöver.

Lundåkrabukten

Området med förbud mot fiske med större garn än 60 mm under del av året bör minskas i enlighet med förslaget från Öresundsfiskarna. SFPO delar uppfattningen att bifångsterna av sjöfågel är mycket begränsade i det område som vi önska behålla fiske i.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer