Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-06-01

Remissyttrande till TS ang. förslag om trfaikreglerande åtgärder i Sk & Ka

SFPO har idag ingett nedan yttrande till Transportstyrelsen:

Yttrande i anledning av remiss av förslag om trafikreglerande åtgärder för fartygstrafiken i Skagerrak och Kattegatt (dnr TSS 2017-740)

SFPO har mottagit rubricerad remiss och vill i anledning därav framföra följande synpunkter i anledning av det remitterade materialet:

SFPO vill inledningsvis tacka för det samrådsmöte som myndigheten arrangerade den 14 mars 2017.

SFPO har inget att erinra emot förslaget, som således vitsordas.

SFPO önskar erhålla information om vad som sker med förslaget inom IMO etc. i god tid innan det planerade ikraftträdandet den 1 juli 2020.
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer