Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-11-15

Sälar och fåglar påverkar fisket

Nu bekräftar forskarna det som yrkesfiskarna länge hävdat. Nämligen att sälar och fåglar konkurrerar med människorna om fisken i Östersjön.

Professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet har tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju forskare från länder kring Östersjön undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar.

– Eftersom debatten ofta baseras på ogrundade åtaganden tog jag initiativet till en studie av hur det verkligen förhåller sig, säger Sture Hansson i ett pressmeddelande.

De fann att de i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren är sälarna. Även om dessa är bjässar jämfört med fåglarna så är de senare många fler och fåglarna äter tillsammans lika mycket fisk som sälarna.

Fisket tar dock upp drygt tre gånger så mycket fisk som fåglar och sälar tillsammans.

Det är i synnerhet det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. I detta fiske är abborre, gös, havsöring, lax, sik och siklöja viktiga. Och av dessa arter äter mellanskarven och sälarna ungefär lika mycket som människan fångar.

– Eftersom vårt fiske efter dessa arter påverkar bestånden är den rimliga slutsatsen att de också påverkas av djurens ätande, säger Sture Hansson.

– Vi konkurrerar därför om resurserna.

Ålen har minskat dramatiskt och är akut hotad. Därför har fisket reducerats och i de senaste fiskeförhandlingarna inom EU pläderade Sverige för ett totalt ålfiskeförbud.

I detta perspektiv ska det, heter det, noteras att skarvarnas konsumtion av ål är av samma storleksordning som fiskets fångster.

Resultatet måste beaktas i fiskeriförvaltningen, slås fast. Det utesluts inte åtgärder för att reducera mängden sälar och fiskätande fåglar.

Sådana åtgärder kan vara jakt för att minska bestånden eller att skrämma bort djuren från vissa områden.

Enligt studien har sälar och fåglar däremot inga stora effekter på havsfisket av strömming, skarpsill och torsk.

 

Länk till nyheten i original: http://www.blt.se/solvesborg/salar-och-faglar-paverkar-fisket/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer