Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-12-20

SFPO debattinlägg: Yrkesfiskarna är dömda på förhand – som vanligt

Det är populärt att skylla på yrkesfiskarna i alla lägen, men när det handlar om att dumpa förorenade muddermassor är det tyst från WWF, Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet med flera, skriver Peter Ronelöv Olsson och Malin Skog, Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Trålning, 5, 7 och 17/12

Debattens vågor går höga om de förfärliga yrkesfiskarnas framfarter i skyddade områden. Vad som inte kommer fram i debatten är att det handlar om incidenter, man kan ha drivit in i ett område, kört igenom eller kommit för nära på grund av yttre omständigheter. Yrkesfiskare måste vara de enda som är dömda på förhand, utan utredning, utan dom. Är det lämpligt i ett rättssamhälle?

De enda som man i media kan anklagas för brott gång på gång med stöd av endast indicier är yrkesfiskare. Tydligt är att man får mobba någon på grund av deras yrkesval. Vad alla missar, som är synnerligen viktigt i sammanhanget, är att det är vi yrkesfiskare som har identifierat och fått till skyddet av dessa havsområden. Vi har även presenterat och informerat om det bästa systemet för att kontrollera efterlevnaden, något som kostat våra båtar upp till 20 000 kr/båt.

Förorenade muddermassor dumpas

Processen fortgår och länsstyrelserna jobbar fram förslag i ett inflammerat tempo och försöker skydda allt möjligt. Från Sveriges Fiskares Producentorganisation anser vi givetvis att det som är skyddsvärt skall skyddas. Vi vill påminna om att det var vi som var de som startade processen att skydda områden och att vi var drivande i arbetet med att skydda Bratten, där sportfiskarna fortfarande kämpar för att få ankra i korallreven.

Det senaste förslagen vi fått till oss är från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi går nu igenom förslagen och tittar på vad det är som skall skyddas och hur det berör våra medlemmar. Till vår fasa ser vi att det i anslutning till dessa områden går pråmar i skytteltrafik från tunnelbygget i Göteborgs hamn för dumpning av förorenade muddermassor.

Kompakt tystnad

Var är nu våra avdammade akademiker, var är WWF och var är Naturskyddsföreningen och har någon hört något från Miljöpartiet? Nej, tystnaden har varit och är kompakt! Är det så att de inte vet, inte hört, eller inte bryr sig om havet? Eller är det mera poäng i att slå mot människor som gjort ett visst yrkesval?

Är det någon som på allvar bryr sig om havet? Dumpningarna som görs vid Vinga sprids ända upp till norska gränsen med den nordgående ström som jämt går längs Bohuskusten, så tack för det till Göteborgs stad, Västlänken, VG-regionen och Länsstyrelsen!

PS - Om några gifter sprider sig eller det blir en miljöskandal kan ni ju alltid skylla på det svenska yrkesfisket!

Peter Ronelöv Olsson

ordförande SFPO och yrkesfiskare sedan 30 år

Malin Skog

hållbarhetsansvarig SFPO och doktor i marinbiologi
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer