Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-11-13

SFPO framställan rörande HaV:s tillämpning av infiskningskravet i fisket med passiva torskfångande redskap i Östersjön

Inskickat till HaV 12/11:

SFPO framställer härmed önskemål om att Havs- och vattenmyndigheten i samband med prövningarna av förnyade tillstånd för 2019 ska underlåta att tillämpa infiskningskravet om 200 kg vad gäller fiske med passiva torskfångande redskap i Östersjön.

Skälen för att göra så är många, för att nämna några:

œ Det är av stor vikt för samtliga berörda att få behålla sina tillstånd. Om det nästa år visar sig större torsk- och fiskförekomster i skärgården så är det av mycket stor betydelse för de berörda yrkesfiskarna att de får fiska torsk och fisk 2019.

œ Säl- och skarvproblematiken, som nästintill omöjliggör något fiske alls.

Det är SFPO:s förhoppning att myndigheten delar vår uppfattning i denna fråga och därmed underlåter att tillämpa infiskningskravet om 200 kg vad gäller fiske med passiva torskfångande redskap i Östersjön.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer