Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-12-13

SFPO skrivelse till Sjöräddningen angående livräddningskryssaren Rescue Broströms framtid

Ang. livräddningskryssaren Rescue Broström

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) organiserar svenskt demersalt fiske och står för ca 80 % av fångstvärdet. Föreningen har ca 290 medlemsfartyg som bedriver aktivt yrkesfiske längs Sveriges kuster, företrädesvis västkusten.

SFPO har nåtts av rykten om att Ni avser göra Er av med livräddningskryssaren Rescue Broström, som såvitt vi vet är det enda isklassade räddningsfartyget. Det är av stort värde för svenskt yrkesfiske att isbrytning kan ske och det är likaså av stort värde att bogsering även av större fartyg kan ske – därför ser vi med stark oro på dessa rykten.

Svenskt fiske har bidragit och bidrar till Er verksamhet och vill med detta brev uttrycka stor oro för ovan ryktens riktighet.

SFPO anser att Rescue Broström måste finnas kvar i Er verksamhet framledes och att livräddningskryssaren har spelat och spelar en stor, viktig och livsnödvändig roll i Er verksamhet.

SFPO vill således uppmana Er – om ryktena är korrekta – att göra allt som står i Er makt för att säkerställa att Rescue Broström även fortsättningsvis kan tjäna sitt syfte.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer