Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-03-12

SFPO synpunkter i anledning av skrivelse inför Naturvårdsverkets generella beslut om skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl och vikaresäl under 2018 (ärendenr: NV-0921-17)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter i anledning av rubricerad skrivelse; SFPO vill framföra följande:

1. Skador på fisket

Skyddsjakt, såsom föreslås i skrivelsen vad gäller omfattning och villkor, kan endast marginellt i positiv riktning förbättra den allvarliga och problemrika situation som vi nu befinner oss i vad gäller skador på fisket. Enligt vår uppfattning är det alldeles för lite och alldeles för sent. Innan sälproblematikerna (PCB m.m.) började förekom alltid fri jakt på säl, t.o.m. på så sätt att skottpengar utgick till den som fällde en säl.

 

2. Antal sälar som får fällas – vikaresäl

Förslaget är samma antal som 2017, det föreslagna antalet borde ha varit större. Vi noterar en betydande ökning i förekomsten av vikaresäl.

SFPO refererar här och även vad avser antal som anges nedan till rapporten ”Competition for the fish – fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals, and birds” av Sture Hansson m.fl. (ICES  Journal of Marine Science), publicerad den 13 november 2017.

 

3. Antal sälar som får fällas – gråsäl

Förslaget är en ökning med 10 sälar jämfört med 2017, det föreslagna antalet borde vara långt mycket större.

 

4. Antal sälar som får fällas – knubbsäl

Förslaget är en ökning med 40 jämfört med 2017, ökningen är enligt vår uppfattning inte tillräcklig.

 

5. Annan lämplig lösning

SFPO förordar allmän fri jakt på säl. De som jagar säl borde ersättas med allmänna medel. Härutöver borde handelsförbudet för sälprodukter omedelbart upphävas. Säl är en av naturen given resurs som vi borde ha vett att förvalta och nyttja till mänsklighetens bästa. Så länge det inte finns något värde i sälen som byte kommer det att vara svårt att med framgång kunna motivera jägare att jaga den. En lösning som har prövats i Finland, är att anställa ett antal statliga jägare som ägnar sig åt säljakt på heltid. Genom en sådan åtgärd skulle man öka chanserna att jaktkvoterna blir nyttjade fullt ut.

 

6. Jaktområden

SFPO anser att säl ska få jagas varhelst den förekommer.

 

7. Jakttid

SFPO anser att säl ska få jagas hela året.

För skyddsjakt av vikare, är de bästa möjligheterna för jakt på vårisen. Problemet med den föreslagna jakttiden är att isarna då redan har hunnit försvinna från jaktområdena och sälen är därmed svår att komma åt.

 

8. Jaktmetoder och tillåtna jaktmedel

SFPO menar att i den allvarliga situation som vi befinner oss i för närvarande så saknas skäl för att ställa krav på genomgången utbildning.

 

9. Provtagning från fällda sälar

Inga invändningar mot vad som föreslås med undantag för vad som gäller ersättningen, densamma borde rimligen höjas avsevärt.

 

10. Skyddsjakt riktad mot skadegörande individer

Formuleringen för att ”förhindra allvarlig skada på fiske” förefaller tragikomisk. Sälförekomsten har längs stora delar av den svenska kusten redan slagit ut det fiske som alla säger sig vilja gynna – det småskaliga kustnära fisket. Detta fiske går knappt att idag bedriva med lönsamhet till följd av sälens härjningar. Att uppställa krav på att jakten tydligt ska riktas mot skadegörande individer förefaller meningslöst mot bakgrund av de rekordnivåer som bestånden har idag.

 

11. Återrapportering och utvärdering av skyddsjakten

Om krav på återrapportering ska finnas måste denna vara enkel. Skyddsjakt må vara bra, men det är inte alls tillräckligt.

 

12. Övrigt

SFPO vill se en verklighet vari antalet sälar är rimligt. Nuvarande bestånd är rekordstora och åsamkar fisket stor skada, för att inte säga att det småskaliga kustnära fisket håller på att slåss ut fullständigt. Frånvaron av vilja att lyssna på fisket har resulterat i att mycket fiske redan har slagits ut fullständigt.

SFPO bifogar avslutningsvis några länkar till aktuell och intressant läsning:

 

http://www.sfpo.se/nyheter/fiskare-slar-larm--varenda-torsk-vi-fangar-ar-full-av-salmask?category=news

http://www.sfpo.se/nyheter/svensk-garnskipper-rigger-om-pga--s-lerne?category=news

http://www.sfpo.se/nyheter/s-lerne--der-80-procent-af-kystfiskernes-fangst-i-thybor-n?category=news

http://www.sfpo.se/nyheter/lystfiskerne-har-ogsa-problemer-med-de-sultne-s-ler?category=news

http://www.sfpo.se/nyheter/forskare--skjut-fler-salar-?category=news

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer