Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2017-10-19

Sjøstjernefiske ivaretar blåskjellbestand

Sjøstjerner kan beite ned store blåskjellforekomster. En sjøstjerne spiser muslinger tilsvarende en tredjedel av egen kroppsvekt per dag. I danske Limfjorden har blåskjellskrapere nå begynt å fiske sjøstjerner med trål. Hensikten er både å redusere mengden blåskjell som drepes, og tjene penger på sjøstjernene.

I fjor godkjente EU bruk av sjøstjerner i dyre- og fiskefôr. Dette har økt muligheten for å kunne utvikle et bærekraftig fiske etter sjøstjerner. Ifølge en forskningsrapport publisert av Institutt for akvatiske ressurser (DTU Aqua) i Danmark, har mengde av vanlig sjøstjerne (Asterias rubens) i Limfjorden økt kraftig. Mengdene er så store at fiskerne som lever av å skrape blåskjell, frykter for at det berømte blåskjellfisket i Limfjorden skal bli ødelagt. I noen områder har nedbeiting av blåskjellforekomstene gjort skjellskraping ulønnsomt.

Danmarks største blåskjellfiskeri

En vanlig sjøstjerne har blåskjell øverst på sin foretrukne meny. Det er ifølge den danske forskningsrapporten fastslått at de kan være en viktig faktor i utviklingen i biomassen av blåskjell.

Fisket i Limfjorden er det største blåskjellfiskeriet i Danmark. I gode år leverer fiskerne over 25.000 tonn blåskjell, kjent som Limfjordmuslinger. I dårligere år kan fangsten falle under 10.000 tonn. Grunnen til de store svingningene er ikke bare predasjon fra blåskjell, men også store variasjoner i surstoffnivået i fjorden. Men det er fastslått at tettheten av sjøstjerner i enkelte deler av fjorden er på hele femti per kvadratmeter. Så stor tetthet medfører en dødelighet av skjell på nær 100 prosent.

medfører en dødelighet av skjell på nær 100 prosent.

Trålen som er utviklet er svært enkel, men samtidig både effektiv og selektiv. Photo DTU Aqua.

Dansk fangst av ville blåskjell

(Fangst inkluderer alle områder)

År Tonn Verdi (DKR1000) DKR/Kg
2012 39.426 47.763 1.21
2013 38.585 51.355 1.33
2014 41.363 55.473 1.34
2015 45.300 62.809 1.39
2016 42.909 57.693 1,34
2017* 19.903 27.577 1.39

*Per 18.06.2017. Kilde: Naturerversstyrelsen

Dansk fangst av sjøstjerner

År Tonn Verdi (DKR1000) DKR/Kg
2012 37
2013 1.425 180 0,13
2014 190 18 0,09
2015 601 354 0,59
2016 243 146 0,60
2017* 1.698 1.104 0,65

*Per 18.06.2017. Kilde: Naturerversstyrelsen

Samarbeid mellom fiskere og forskere

Det er lite fiskerne kan gjøre med surstoffnivået i Limfjorden. Men de kan påvirke størrelsen på sjøstjernebestanden. For å finne løsninger på hvordan det er mulig å fiske sjøstjerner, har det vært et nært samarbeid mellom fiskere og forskere. Og en enkel, liten og lite kostbar trål har vist seg å være både effektiv og svært selektiv.

Trålen brukes uten dører. Siden fisket foregår på dybder fra fire til sju meter, brukes det en tverrgående stålbom som holdes oppe fra bunn ved hjelp av flottører. Avstand mellom trål og bunngir (rockhoppers) gjør at sjøstjerner blir selektert fra muslinger. Sjøstjernene er lette og synker sakte, mens blåskjell har større vekt og synker raskt til bunnen. Dette har gjort bifangsten veldig liten.

 

Under forsøksfisket med åtte fartøyer viste fangstene et innhold på 91 prosent sjøstjerner, tre prosent tomme muslingskall, 2,9 prosent sjøpølser, 2,2 prosent blåskjell og under en prosent annen bifangst.

prosent annen bifangst.

Ifølge de danske forskerne er det mulig å fiske 10.000 tonn sjøstjerner årlig i Limfjorden. Det vil være et bærekraftig fiske uten negativ innvirkning på sjøstjernebestanden. Photo DTU Aqua.

Anbefaler 10.000 tonn årlig

Problemet inntil i år var lave kvoter på sjøstjerner. Danske myndigheter satte i fjor en kvote på 2.500 tonn. Dette gjør at fangsten er for liten til at den blir et attraktivt råstoff til melproduksjon. Men nå er kvotetaket opphevet, og fiskemelfabrikken FF Skagen A/S har blitt kjøper av råstoffet. Ifølge dansk fangststatistikk får fiskerne nå 650 DKR per tonn, tilsvarende 830 norsk kroner per tonn.

Selv om dette ikke er noen høy pris, er belønningen mer enn hva de får betalt for sjøstjernene. Ved å fiske opp sjøstjerner får de større fangst av blåskjell, og ikke minst mindre tomme skjell i fangsten. Forskerne har estimert biomassen av sjøstjerner i den vestlige del av Limfjorden til å variere mellom 25.000 og 52.000 tonn. Tidligere forskning har indikert at det kan fiskes 10.000 tonn årlig uten at det vil ha uønsket negative innvirkning på bestanden.

Vinn-vinn situasjon

Selve måten trålen fungerer på kan enkelt overføres til andre trålfiskerier hvor en ønsker å fiske etter bunndyr. I Norge har det vært flere forsøk på å fiske sjøpølser med eksisterende trålutstyr. Ved å bruke samme prinsipp som i det danske sjøstjernefiskeriet, kan man få store selektive fangster ved at sjøpølser blir virvlet opp. Nå har man i stor grad forsøkt å bruke trål som ellers brukes til fiske etter reker og sjøkreps.

Det er også mulig at teknikken kan utvikles til å fiske små sjøpinnsvin og til å redusere mengden sjøstjerner ved oppblomstringer som medfører skade på musling- ellers østersfelt. Dette er et kjent problem i mange land. For danske muslingskapere er det nye fisket en vinn-vinn-situasjon. Ved å fiske sjøstjerner øker de lønnsomheten i blåskjellfiskeriet, samtidig som de får betalt for å fiske opp sjøstjerner.

 

Länk till nyheten i original: https://www.kystmagasinet.no/nyheter/sjostjernefiske-ivaretar-blaskjellbestand/

 

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer