Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-28

Skeptisk til nye dumpeplaner

Norges Fiskarlag er skeptiske til planene om å dumpe gruveavfall i havet på Sørvestlandet. 

I en høringsuttalelse til planprogrammet for nytt deponi for gruveavfall fra Titania i Sokndal kommune påpeker Fiskarlaget at en rekke avgjørende forhold ikke er berørt.

Fiskarlaget var i utgangspunktet ikke tatt med som høringspart, og har i sitt svar blant annet bedt om å bli tatt inn på høringslista og bli meddelt aktuell informasjon i saken heretter. Hverken Norges Fiskarlag sentralt eller de regionale medlemslagene, Fiskarlaget Vest og Fiskerlaget Sør, stod opprinnelig på høringslista i saken.

Fiskarlaget kommer i sitt høringssvar med en rekke innspill og forslag som laget mener er relevant for å bidra til at saken blir godt utredet og belyst.

Norges Fiskarlag forventer blant annet utredningene som nå skal gjøres avklarer helt grunnleggende forutsetninger som at gruveavfall og prosesskjemikalier ikke skal kunne:

Bakgrunnen for denne presiseringen er knyttet til at tidligere utslipp av gruveavfall på Dyngadjupet viste at avfallsmassene spredte seg langt ut over det Titania og konsulentselskapet AS Miljøplan definerte som «influensområde». Avfallsmassene spredte seg blant annet forbi Siragrunnen. Andre erfaringer fra Sydvaranger Gruve AS har vist at avfallsmassene relativt kort tid etter at utslippene startet opp igjen i 2009 spredte seg 6-7 kilometer ut fjorden.

Av den grunn krever Fiskarlaget at utredningsområdet må omfatte hele influensområdet i sjø, inkludert Siragrunnen og områdene utenfor.

Opprettet 28.08.2017 08:08. Sist oppdatert 28.08.2017 08:08

Länk till nyheten i original: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Skeptisk-til-nye-dumpeplaner

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer