Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-08-08

Smugglad glasål ger stora pengar

I fredags släpptes 10 000 glasålar ut i Helge å. Sedan 2007 har ålfiskarna i trakten gjort detta för att hjälpa till att rädda beståndet. Men samtidigt pågår en omfattande illegal handel med ynglen.

I Sverige och resten av EU kämpar många för att rädda den lilla ålstammen som finns kvar och få den att återhämta sig, men smuggling av levande ålyngel, även kallad glasål, till Asien är ett växande problem.

Eftersom all ål i Europa tillhör samma bestånd är detta något som drabbar hela EU, alltså även ålfiskarna längs Ålakusten.

– Det är stora pengar i detta, säger Curt Gelin på Skandinavian silver eel AB.

Han var med på fredagens ålyngelutsläpp vid Naturum i Kristianstad och han är djupt bekymrad.

– Det är främst från Frankrike och Spanien det smugglas. Där är kontrollerna sämre och de har vattendrag som är lätta att ta upp ål ifrån, säger han.

På grund av brist på ål i Asien, främst Japan, är det mycket stora pengar i detta. Ett kilo glasål kostar runt 20 000 kronor på den svarta marknaden, säger Curt Gelin.

Som exempel lyckades Europol gripa 17 män i mars i år som smugglat ut över 10 ton glasål från Spanien via Grekland till Kina. Värdet på ynglen uppges vara över 100 miljoner svenska kronor.

I februari i år togs en man av Interpol på Heathrow utanför London med 600 000 levande ålar i bagaget som han rest med från Spanien för vidare transport till Hong Kong. Värdet på dem var 1,2 miljoner brittiska pund, alltså nära 13 miljoner svenska kronor.

– Ligorna har ofta preparerade väskor, ibland till och med utrustade med syrgasbehållare så att ynglen ska klara resan. Men förpackar du dem rätt klarar de sig i minst 24 timmar utan problem, säger Curt Gelin.

Väl framme i Asien får de växa till sig i dammar med smutsigt, varmt vatten, helt utan chans att föröka sig. Dessutom behövs massor av antibiotika för att de ska överleva i den miljön.

Ålfonden är en ideell förening som arbetar för att bevara och öka ålbeståndet i Sverige genom utsättning av yngel.

Ordförande Sven-Erik Tenghagen, ålfiskare i Maglehem som också var med i fredags på Naturum, är arg och uppgiven.

– Vi vill göra en insats, men ingen vet hur många yngel som helt enkelt smugglats ut ur EU, säger han.

Enligt honom är det just den bristande kontrollen i Frankrike och Spanien som är en del av problemet.

– Svenska myndigheter är alldeles för flata gentemot EU. Man undrar vad det är som håller på att hända, säger han.

 

Läs nyheten i original: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/smugglad-glasal-ger-stora-pengar/

 

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer