Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Hållbarhet
Nyheter
Länkar
Kontakt

Nyheter


2017-10-20

Transportstyrelsen: Ändrade avgifter från årsskiftet

Från den 1 januari 2018 gäller nya avgifter för Transportstyrelsens verksamhet. En av de största förändringarna sker på körkortsområdet, där tolv avgifter ersätts av en enda. Men förändringar sker inom alla trafikslag.

Avgifter förändras inom alla trafikslag

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och justerar när så behövs för att avgifterna ska motsvara våra kostnader. Vi inför också nya avgifter när regler ändras. I år sker flera av förändringarna som en konsekvens av nya regler på sjö- och luftfartsområdena.

Ett exempel på det är att avgiftsstrukturen ändras till följd av nya regler för den nationella sjöfarten. Eftersom de nya reglerna innebär att fler än tidigare berörs, kommer den som idag betalar avgift för tillsyn av fartyg att få en lägre avgift från 2018.

Ett annat exempel, på luftfartsområdet, är att avgifter ändras som en anpassning till nya regler för bruksflyg inom flygoperativ verksamhet. På luftfartsområdet sker också ändringar för att avgifterna ska motsvara våra kostnader. Det gäller till exempel avgifterna för tillsyn av flygplatser, för olika certifikat och för tillsyn av simulatorer samt tillståndsprövning av instruktörer inom luftfartsskydd.

Ett tidigare underskott stryks

Inom järnvägs- och sjöfartsområdena har Transportstyrelsen tidigare tagit ut avgifter som har varit lägre än våra kostnader. Det har gjort att det har bildats ett underskott. Regeringen har fattat beslut om att delar av det underskottet ska strykas, vilket innebär att det till den delen inte behöver tas igen. Det innebär sänkta avgifter inom två delar av järnvägsområdet och att vi inte behöver höja några avgifter för sjöfarten.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och de avgifter som myndigheten tar ut. Beslut om avgifterna fattas av generaldirektören.

 

Länk till nyehten i original: https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/transportstyrelsens-avgifter-2018/
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och jobbat för att tillvarata våra medlemmars intressen.

SFPO har ca 250 medlemsfartyg. Våra medlemmar fiskar fisk och skaldjur och finns längs hela Sveriges kust, från Strömstad på norra Västkusten hela vägen till Haparanda längst uppe i norra Bottenviken.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Medlemmarnas fartyg finns i olika fisken längs hela kusten är från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Malin Skog (Hållbarhetsansvarig)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer