Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Info
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Nyheter


2018-07-11

Utvärdering för fördelningssystemet inom demersalt fiske

Från HaV:s hemsida:

Den 1 januari 2017 infördes ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Det första året med det nya systemet har nu utvärderats.

Syftet har varit att utvärdera hur det nya systemet har bidragit till att öka möjligheterna för enskilda yrkesfiskare att efterleva landningsskyldigheten under det första året. Inom utvärderingen görs också en översyn av hur administrationen av systemet fungerat under det första året samt en beskrivning av vissa effe

Länk till utvärderingen: https://www.havochvatten.se/download/18.3e53389e16462a4b55ad378d/1531305778083/utvardering-demersala-systemet.pdf

 

Njord skriver ett par inlägg om utvärderingen:

http://fiske.zaramis.se/2018/07/24/arlig-overlatelse-av-fiskerattigheter-bra-men-permanent-overlatelse-battre/

http://fiske.zaramis.se/2018/07/27/lagt-kvotutnyttjande-inte-overfiske-ar-problemet-i-svenskt-fiske/

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer